TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय १७

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय १७

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


अध्याय १७

श्रीगणेशाय नमः ॥

जरी कृष्णागस्त्य जपी ॥ दुरावेल पापवातापी ॥ पुनीत होय महापापी ॥ पिता तीर्थ कृष्णेचे ॥१॥

देखोनि ऋषींची उत्साहशक्ति ॥ स्कंद म्हणे ऐका पुढती ॥ शकुंततीर्थाची महा ख्याति ॥ अति रसिक कथा हे ॥२॥

रथंतरकल्पी अति उदार ॥ निचूल नामे ऋषीश्वर ॥ तयाचे पहाया सत्त्व इंद्र ॥ आला पक्षिस्वरूपी ॥३॥

म्हणे गिधाड निचूलाला ॥ भूक लागली अति मला ॥ देई मज नरमांसाला ॥ दीन दयाळा नुपेक्षी ॥४॥

ऐकोनि ऋषि ती विनंति ॥ शीघ्र पाचारी पुत्राप्रति ॥ म्हणे माझी पुण्यसंतती ॥ तुम्ही आहा निश्चये ॥५॥

देऊनिया स्वमांसासी ॥ तोषवावे अतिथीसी ॥ परिसोनिया भारती ऐसी ॥ सूत म्हणती तयाते ॥६॥

जे का असे धर्मसाधन ॥ स्वर्गमोक्षासि कारण ॥ ते हे गोमटे लाडके तन ॥ कैचे अर्पण करावे ॥७॥

ऐसी ऐकोनि पुत्रवाणी ॥ कोपोनि बोले तदा मुनि ॥ तुम्ही पावाल पक्षीयोनि ॥ आज्ञोल्लंघने माझिया ॥८॥

नश्वर असे हे कलेवर ॥ ऐसा नाही केला विचार ॥ माझे वचनी अनादर ॥ तेणे स्मरण न राहे ॥९॥

यापरी शापोनि पुत्रांसी ॥ स्वमांस द्यावया उद्युक्त ऋषि ॥ झाला तव गृध्रपक्षी ॥ म्हणे ऋषीसि इंद्र मी ॥१०॥

तुझे सत्त्व पहावया ॥ पक्षी जाहलो विप्रराया ॥ नको छेदू आपुली काया ॥ वाया सात्विक उदारा ॥११॥

ऐसे गोडही इंद्रवचन ॥ ऐकोनि कोपला तो ब्राह्मण ॥ म्हणे तुवाहि शकुंत होऊन ॥ संवत्सरशत रहावे ॥१२॥

अगस्त्याची होईल भेटी ॥ तेधवा होय शापमुक्ति ॥ ऐकतांचि ऐसी उःशापोक्ति ॥ शकुंत जाहला सुरेंद्र ॥१३॥

आकाशपंथी एकदा उडत ॥ असता देखिला अगस्त्य अवचित ॥ तया करोनि दंडवत ॥ शकुंत म्हणे ते काळी ॥१४॥

दुःखसागरी बुडालो मी ॥ यासी कारण निचूल स्वामी ॥ आलो शकुंतचि या जन्मी ॥ कृमिभक्षक जाहलो ॥१५॥

परी देखिली चरणनौका ॥ होईन मुक्त आता निका ॥ तारि तारि या बाळका ॥ कृपा करी झडकरी ॥१६॥

ऐसे विनवित अगस्त्यासी ॥ दया उपजली शीघ्र मानसी ॥ म्हणे कृष्णातटी तपासी ॥ करिता होसी मुक्त तू ॥१७॥

सांगताचि ऐसे अगस्त्यमुनि ॥ शकुंत निघाला तेथुनी ॥ आला कृष्णातटी मनी ॥ ध्यान करीत कृष्णेचे ॥१८॥

सदा कृष्णांबुसेवन ॥ सदाशिवाचे करी चिंतन ॥ ऐसे करिता तप दारुण ॥ प्रसन्न जाहला धूर्जटि ॥१९॥

पंचवदन चंद्रमौळी ॥ देखोनि बोले चरणकमळी ॥ अंजुळि जोडोनिया जवळी ॥ उभा ठाकला शकुंत ॥२०॥

होता शिवाची कृपादृष्टि ॥ मुक्त जाहला शचीपति ॥ म्हणे देवा उमापति ॥ एक विनंति परिसावी ॥२१॥

माझिये नामे असावे तीर्थ ॥ तुवाही वसावे शकुंतेश येथ ॥ बरे बोलोनि पार्वतीनाथ ॥ राहिला तेथ अक्षय ॥२२॥

कोटितीर्थापासून दूर ॥ चार सहस्त्र धनुषांवर ॥ शकुंततीर्थ परमपवित्र ॥ नारद म्हणे ऋषींसी ॥२३॥

चतुर्दशी वैशाख कृष्ण ॥ शकुंततीर्थी करावे स्नान ॥ शकुंतेश्वरा अभिषेचन ॥ घृते भक्तीने करावे ॥२४॥

सुगंध चंदन कुंकुमेसी ॥ तंदुल शतपत्रबिल्वेसि ॥ पूजोनिया महेशासी ॥ गुग्गुल धूपासि जाळावे ॥२५॥

प्रातःकाळी दर्शदिनी ॥ शकुंततीर्थी स्नान करोनी ॥ तृप्त करिता विप्र भोजनी ॥ कैलासभुवनी जाय तो ॥२६॥

श्रवण नक्षत्र सोमवारी ॥ शकुंततीर्थी स्नान करी ॥ शकुंतेश्वराची पूजा करी ॥ पाप संहारी आपुले ॥२७॥

हा अध्याय भक्तिपूर्वक ॥ श्रवण करिता पापमोचक ॥ अंती जोड महेशलोक ॥ शकुंतेशकृपेने ॥२८॥

पुढले अध्यायी कथा उत्तम ॥ कृष्णावेणासंगम ॥ दुःखतप्तासि हा आराम ॥ विश्राम घ्यावया होईल ॥२९॥

कृष्णाकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ पावाल तृप्ति तेणे अखंड ॥ सप्तदशोऽध्याय हा ॥३०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-26T23:27:11.5600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खोटें नाणें चमके फार, गांडू भडव्याच्या बाता जोरदार

  • ज्‍याप्रमाणें खोटे नाणें दिसावयास खर्‍या नाण्यापेक्षांहि अधिक चकाकीत दिसते त्‍याचप्रमाणें ज्‍या मनुष्‍याच्या अंगात बळ नाही त्‍याची तोंडाची वटवट फार चालते. 
RANDOM WORD

Did you know?

गांवे, नद्या, समुद्र, देवदेवता किंवा अन्य नांवांची उत्पत्ती काय असेल? नांवे कशी पडली असतील?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site