TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|भक्ति-गीत कल्पतरू|मनोपदेशपर पदे|
अरे मना , व्यर्थ कल्पना ,...

भक्ति गीत कल्पतरू - अरे मना , व्यर्थ कल्पना ,...

खास हितचिंतक व प्रेमळ भगिनींसाठी श्रीमती हरिभक्तपरायण वारूताई कागलकर कृत भजनांची " कल्पतरू " सुमनावली.


चाल - हे नरा, आंत बघ जरा

अरे मना, व्यर्थ कल्पना, करिसी वल्गना , विषयीं रंगून, विषयीं रंगून ।

ह्या मायायोगें, विषयीं जाशी मोहून ॥धृ०॥

ही माया, तुजसी राहाया, स्थूल करी काया, पंचवीस तत्त्वांची, पंचवीस तत्त्वांची ।

तुज न कळे म्हणुनी, गोडी वाटली त्याची ।

हें घर, करीसी सुंदर, अस्थी मांस रुधीर, पंचभूताचें, पंचभूताचें ।

त्यामाजीं मिळविले धर्म तीन गुणांचे ॥चाल॥

ते गुण भिन्न भिन्न असती । त्यामुळे भ्रांती चित्ताला होय ती ॥गुण कार्य, जाणुनी धैर्य, चित्त करी स्थैर्य, तरीच मोह सुटे, तरीच मोह सुटे ।

ना तरी सुखदुःखाचे लागती चपेटे । अरे मना, व्यर्थ कल्पना, करिसी वल्गना,

विषयीं रंगून, विषयीं रंगून० ॥१॥

सूक्ष्म, दुसरा उत्तम, तैजस नाम, असें रे त्याचें ।

त्यामाजीं प्राबल्य असें मना बुद्धीचें ।

तो जीव, करी प्रभाव, प्रकाशी सर्व, विशेष चैतन्यें,

विशेष चैतन्यें । सतरा हीं तत्त्वें प्रकशलीसे त्याने ॥चाल॥

ज्ञानेंद्रियें प्रकाशित होतीं त्याच्यानी । कर्मेंही होतीं त्याच्या सत्तेनी ॥चा०पू०॥

ते प्राण, धावती जाण, तेणे क्रियामाण, होती देहाचें, होती देहाचें ।

हें जाणुनी साक्षी होवुनी राही तूं त्याचे । अरे मना, व्यर्थ कल्पना,

करिसी वल्गना, विषयीं रंगून० ॥२॥

ही माया, ईशाची जाया, ब्रम्हादी पायाअ, होती तीचे बाळ,

होती तीचे बाळ । ह्या चौशून्यांमध्ये मांडीयेला तीने खेळ ।

ही नटी, खेळे एकटी, ढोलकें पीटी, जीवा भुलवाया, जीवा भुलवाया ।

हीने ब्रम्हादिकांसी लाविलें जन्म घ्याया ॥चाल॥

पाजुनी अविद्या दूध निजवितें । कोषांचें पांघरुण घालीते ॥चा०पू०॥

अपार, शक्ति हीची फार, करवी संसार, वासना धरुनी, वासना धरुनी ।

मग फिरवी त्याला चौर्‍यांशीच्या योनी ।

अरे मना, व्यर्थ कल्पना, करिसी वल्गना, विषयीं रंगून, विषयीं रंगून०॥३॥

ह्यांतुन, सुटाया जाण, करी हरी स्मरण, सांगतें तुजला, सांगतें तुजला ।

जा शरण सद्‌गुरुपायीं मुक्त होण्याला । तो बोध, परीसुनी शोध,

स्वरुप तें शुद्ध, जाणुनी घेई, जाणुनी घेई । मग अखंड तेथे बुडी देवुनी राही ॥चाल॥

अभ्यास ऐसा नित्य तूं करी । मग मुक्ति तुजला येवुनी ती वरी ॥चा०पू०॥

मग तुला, जगीं सौख्याला खोट न त्याला, भोगी स्वानंद, भोगी स्वानंद ।

म्हणे वारी मना बा नाही तुला मग बंध । अरे मना, व्यर्थ कल्पना,

करिसी वल्गना, विषयीं रंगून, विषयीं रंगून० ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-06T11:30:46.7830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Bergman's rule

 • Zool. बर्गमन नियम 
RANDOM WORD

Did you know?

नजर लागते किंवा दृष्ट लागते म्हणजे काय? त्यावर उपाय काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.