TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|भा. रा. तांबे|संग्रह १|
राजकन्या आणि तिची दासी

राजकन्या आणि तिची दासी

भा.रा.तांबे यांच्या कविता अत्यंत हळुवार असून त्या मनाला भिडतात


राजकन्या आणि तिची दासी

"प्रेम तयावर होतं तर मग तुमचं ना भारी ?"

"छे छे ! कसलं ? लेक नृपाची मी, तो व्यापारी !"

"कुंवरजीस दावितां जवाहिर तो, तुम्हि त्यावरती

दृष्टि रोखिली स्नेहें वरचेवर हळु कां तर ती ?"

"छे छे ! भलतं ! खुळे, तयावर का रत्‍नावर ग ?"

"खुळीच मी, मज कशीं कळावीं मनांतलीं बिंगं ?

बोलुं लागतां कान दिला जरि चपापलां स्वांतीं !

डोळ्यावरुनी गालीं कितिदा क्षणिं झळके कांती !"

"कळेच ना मज, तुझ्याच मनिंचे हे सारे चाळे !"

"खुळीस का मज शक्य नृपाच्या लेकिस जें जाळे ?

तुम्हांस दावावया जवाहिर येतां कां त्याला

जा जा ! वदलां मुखें, न नयनें ? लालि खुले गालां ?

कां ओशाळ्या झालां ? लज्जित जणुं कवणा झालां ?

का पाण्याला रत्‍नाच्या का डोळ्यांच्या बोला."

"कधिं ग लाजलें ? कधीं पाहिलं मीं तेव्हां खालीं ?

नको जवाहिर म्हणुनि म्हणालें. जा ! कसली लाली ?"

"काय अतांशा झालं तर मग तुमच्या जीवाला ?

कोमेजूं कां गाल लागले ?- तो येथुनि गेला !

उगिच बसोनी कां वार्‍याला कान कधी देतां ?

उगिच कुणाचा भास होउनी किति फुगतां फुलतां ?

हात ठेवुनी दारावर किति वेळ उभ्या असतां ?

जणुं उघड्ल कुणि दार ! गवाक्षीं कां ढुंकित बसतां ?"

"कधिं ग दिला कुणिं कान ? कुणाला कधिं ग भास झाला?

"कळेल कैसं देउनि चुकतां ह्रदयचि दुसर्‍याला ?"

"घे घे सटवे, आळ घेशि तर भलता मजवरती !

जा म्हण, बसलं मन त्यांवर, चल, निघ येथुनि परती !

"कंवराणीजी, कां रागवतां ? ही लोचट दासी -

क्षीण अवयवीं किति तरि खुलते छबि ही आतांशी !

संचरलं तें वारं, स्मर कीं काय म्हणति ज्याला,

बहार उसळे किती चहुंकडे शरीरवेलीला !

खैरपूरच्या गुणवयरूपें योग्य कुमाराला

राणाजी ते देतां म्हणता 'ना' कां मग त्याला?"

"खैरपूर किति धनाढ्य ! त्यांना योग्य अम्ही का ग ?"

"कंवराणीजी, किती लपवितां मन ? किति हीं सोंगं ?

किति भोळ्या तुम्हि ! खैरपुरेशचि ते, न व्यापारी,

वेष पालटुनि आले इकडिल बघण्या ही स्वारी."

"काय पुन्हा ते खैर-तेच-व्या-का-कूवरची ते?"

"मी खोटी, मी सटवी लुब्री ? उर कां धडधडतें ?"

Translation - भाषांतर
N/A

कवी - भा. रा. तांबे

जाति - पतितपावन

ठिकाण - इंदूर

दिनांक -२३ जुलै १९०४

Last Updated : 2012-10-11T13:13:46.4830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तमस्वी

  • वि. १ क्रोधी ; तापट ; तामसी ; रागीट . २ अंधकारयुक्त ; अंधार असलेले . ३ ( ल . ) अज्ञानी ; अंध . [ सं . तमस्विन ] 
RANDOM WORD

Did you know?

gharat javalchi vyakti vaarlya nanter, lok ek varsha san saajre ka karat nahit?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site