मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|भा. रा. तांबे|संग्रह १|
यापरी असे जीवन

यापरी असे जीवन

भा.रा.तांबे यांच्या कविता अत्यंत हळुवार असून त्या मनाला भिडतात.


यापरी असे जीवनऽ सखे गे, चंचल अमुचे क्षण.

ते संध्यामेघावरी

चमकती किरण पळभरी,

परि जाति कुणिकडे सांग आम्हांला चटका ते लावुन ?

यापरी असे जीवनऽ सखे, अम्हि मोह घालतों पण.

घनराइमधें कवडसा

तरु हलतां डुलतो कसा !

परि जाइ कुणिकडे सांग सखे, रवि कलतां स्थानांतुन ?

यापरी असे जीवनऽ सखे, अम्हि हलतों डुलतों पण.

दलदलीमधें ज्योति ती

बहुवर्णिं ठुमकते किती !

ती निजते उठते, सांग कुणिकडे जाइ गुप्त होउन ?

यापरी असे जीवनऽ सखे, अम्हि नटतों थटतों पण.

घनपटल क्षण भेदुन

ये ज्ञानकिरण तेथुन;

तो दिसेचि, न दिसे पुन्हा, नभाला तम टाकी व्यापुन.

यापरी असे जीवनऽ सखे, त्यावरी भरवसा पण.

तेजाच्या ज्या सागरीं

लीन तेज कथिलें वरी

जायचें अम्हां त्या घरीं तरि न बघुं असुनि अम्हां लोचन

यापरी असे जीवनऽ परि सदा ठेव म्हणुन लोचन.

N/A

कवी - भा. रा. तांबे

जाति - घनराजी

ठिकाण - देवास

साल - १८९४-९५


Last Updated : October 11, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP