TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|दत्त स्तोत्रे|
श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥ अथ...

अथ दत्तपंजरः प्रारभ्यते - श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥ अथ...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे.
A Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas.


अथ दत्तपंजरः प्रारभ्यते
श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥
अथ पंजरः ॥ र्‍हामित्यादिषडंगः ॥ लमिति जपं ॥ पूजा ॥ मूलमंत्र ॥ ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय, महागंभीराय, वैकुंठवासाय, शंख - चक्र - गदा - त्रिशूलधारिणे, वेणुनादाय, दुष्टसंहारकाय, शिष्टपरिपालकाय, नारायणास्त्रधारिणे, चिद्रूपाय, प्रज्ञानंब्रह्ममहावाक्याय, सकलकर्मनिर्मिताय, सच्चिदानंदाय, सकललोकसंचारणाय, सकलदेवतावशीकरणाय, सकललोकवशीकरणाय, सकलराजजनवशीकरणाय, सकलभोगवशीकरणाय, लक्ष्मीऐश्वर्यसंपत्कराय, मम मातृ - पितृ - सति - सहोदर - पुत्र - पौत्राभिवृद्धिकराय, गुडोदककलशपूजाय, अष्टदळपद्मपीठाय, बिंदुमध्ये लक्ष्मीनिवासाय, ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ अष्टदळबंधनाय, र्‍हीं र्‍हीं र्‍हीं र्‍हीं चतुष्कोणबंधनाय, र्‍हां र्‍हां र्‍हां र्‍हां चतुर्द्वारबंधनाय, ऋग्यजुःसामाथर्वण - प्रणवसमेताय, उदात्तानुदात्तस्वरितप्रचयाय, गायत्री - सावित्री - सरखतिदेवताय, अवधूताश्रमाय, आजपागायत्रीसमेताय, सकलसंपत्कराय, परमंत्र परतंत्र - परतंत्रउच्चाटनाय, आत्ममंत्र - आत्मयंत्र - आत्मतंत्र संरक्षणाय, सदोचित - सकलमतस्थापिताय, सद्गुरुदत्तात्रेयाय, हुंफट् स्वाहा ॥ ॐ तत्सत् ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-03-16T04:09:52.5270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण

  • अतिशय गरीब मनुष्याला किंवा अतिशय श्रीमंताला जर आपण एखादी हिताची गोष्ट सांगितली किंवा सल्ला दिला तर पहिला, आपली हेटाळणी करतात असें समजून व दुसरा, आपल्या अभिमानानें त्या गोष्टीकडे लक्ष देत नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

स्त्रिया पायात चांदीचे दागिने वापरतात, मग सोन्याचे कां नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site