मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|दत्त स्तोत्रे|
श्रीगणेशाय नमः ॥ पार्वत्...

अथ दत्तमाला प्रारभ्यते - श्रीगणेशाय नमः ॥ पार्वत्...

देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे.
A Stotra is a hymn of praise, that praise aspects of Devi and Devtas.


श्रीगणेशाय नमः ॥
पार्वत्युवाच -
मालामंत्र मम ब्रूहि प्रिया यस्मादहं तव ॥
ईश्वर उवाच -
श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि मालामंत्रमनुत्तमम् ॥ ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरणमात्रसंतुष्टाय, महाभयनिवारणाय, महाज्ञानप्रदाय, चिदानंदात्मने, बालोन्मत्तपिशाचवेषाय, महायोगिने, अवधूताय, अनधाय, आनंदवर्धनाय, अत्रिपुत्राय, सर्वकामप्रदाय, ॐ भवबन्ध मोचनाय, आं साध्यबन्धनाय, र्‍हीं सर्वभूतिदाय, क्रों साध्याकर्षणाय, ऐं वाक्प्रदाय, क्लीं जगत्रयवशीकरणाय, सौं सर्वमनोक्षोभणाय, श्रींमहासंपत्प्रदाय, ग्लौ भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय, द्रां चिरंजींविने, वषट् वशीकुरु कुरु, वौषडाकर्षयाकर्षय, हुं विद्वंषय विद्वेषय. फट उच्चाटयोच्चाटय, ठठ स्तंभय स्तंभय, खें खें मारय मारय, नमः संपन्नय संपन्नय, स्वाहा पोषय पोषय, परमंत्र - परयंत्र - परतंत्राणि छिंधि छिंधि, ग्रहान्निवारय, निवारय व्याधीन विनाशय विनाशय, दुःखं हरहर, दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय, देहं पोषय पोषय, चित्तं तोषय तोषय सर्वमंत्रस्वरूपाय, सर्वयंत्रस्वरूपाय, सर्वतंत्रस्वरूपाय, सर्वपल्लवस्वरूपाय; ॐ नमो महासिद्धिदाय स्वाहा ॥ चतुःषतजपात्सिद्धिः ॥
॥ इति श्रीवड्डोमरेश्वरविरचित्ता दत्तमाला समाप्ताः ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 16, 2017

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP