चतुर्थ पटल - विपरीतकरणीमुद्राकथनम्

महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव विरचित " शिवसंहिता " हा ग्रंथ देवी पार्वतीने विचारलेले प्रश्न व त्या प्रश्नांना श्रीशिवांनी दिलेली उत्तरे या प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने अवतरित झाला आहे.


भूतले स्वशिरो दत्त्वा खे नयेच्चरणद्वयम् ।
विपरीतकृतिश्चैषा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥६९॥

एतद् य: कुरुते नित्यमभ्यासं याममात्रत: ।
मुत्युं जयति योगीश: प्रलयेनापि सीदति ॥७०॥

कुरुतेsमृतपानं य: सिद्धानां समतामियात् ।
स सेव्य: सर्वलोकानां बन्धमेनं करोति य: ॥७१॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP