चतुर्थ पटल - जालन्धरबन्धकथनम्

महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव विरचित " शिवसंहिता " हा ग्रंथ देवी पार्वतीने विचारलेले प्रश्न व त्या प्रश्नांना श्रीशिवांनी दिलेली उत्तरे या प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने अवतरित झाला आहे.


बद्ध्वा गलशिलाजालं हृदये चिबुकं न्यसेत् ।
बन्धो जालन्धर: प्रोक्तो देवानामपि दुर्लभ: ॥६०॥

नाभिस्थवह्निर्जन्तूना सहस्रकमलच्युतम् ।
पिबेत्पीयूषविस्तारं तदर्थ बन्धयेदिमम् ॥६१॥

बन्धनानेन पीयूषं स्वयं पिबति बुद्धिमान् ।
अमरत्वञ्च सम्प्राप्य मोदते भुवनत्रये ॥६२॥

जालन्धरो बन्ध एष सिद्धानां सिद्धिदायक: ।
अभ्यास: क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिमिच्छता ॥६३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP