चतुर्थ पटल - महाबन्धकथनम्

महायोगी आदिनाथ श्रीमहादेव विरचित " शिवसंहिता " हा ग्रंथ देवी पार्वतीने विचारलेले प्रश्न व त्या प्रश्नांना श्रीशिवांनी दिलेली उत्तरे या प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने अवतरित झाला आहे.


तत: प्रसारित: पादो विन्यस्य तमुरूपरि ॥३७॥

गुदयोनिं समाकुञ्च्य कृत्वा चापानमूर्ध्वगम् ।
योजयित्वा समानेन कृत्वा प्राणमधोमुखम् ॥३८॥

बन्धयेदूर्ध्वगत्यर्थ प्राणापानेन य: सुधी: ।
कथितोsयं महाबन्ध: सिद्धिमार्गप्रदायक: ॥३९॥

नाडीजालाद्रसव्यूहो मूर्धानं यान्ति योगिन: ।
उभाभ्यां साधयेत्पद्भ्यामेकैकं सुप्रयत्नत: ॥४०॥

भवेदभ्यासतो वायु: सुषुम्णामध्यसंगत: ।
अनेन वपुष: पुष्टिर्दृढबन्धोsस्थिपञ्जरे ॥४१॥

संपूर्णहृदयो योगी भवन्त्येतानि योगिन: ।
बन्धेनानेन योगीन्द्र: साधयेत्सर्वमीप्सितम् ॥४२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP