मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|शेख महंमदबाबा श्रीगोंदेकर|प्रसंग सतरावा|
संग्राम करतो तोच योगेश्र्वरराणा

प्रसंग सतरावा - संग्राम करतो तोच योगेश्र्वरराणा

श्री संत शेख महंमद ( १५६०-१६५०) महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील संत होते त्यांचे मुळ गाव श्रीगोंदा, जि अहमदनगर.
शेख महंमदाना महाराष्ट्रात कबीराचा अवतार म्हणून ओळखले जाते.


सत्ता ते अहंकाराची सासू । संताप मेहुणा बहु विश्र्वासु । त्‍याच्या कटकाचा केला हरासू । क्षण न लगतां ॥२०५॥
ऐसें आत्‍मत्‍वाचें भांडण । करूं जाणती ते साधुजन । येर अवरण घेऊन । गुंतलें गोंविती ॥२०६॥
नाहीं रिद्धिसिद्धीसी कारण । निळारंभें जिंतावयाचें शूरत्‍वपण । त्रिकुटी तीन वाटा जाण । मीन मागें रीघ केली ॥२०७॥
ऐसी हे अहंकाराची नामजादी । कौतुकें वागवितील अभेदीं । ते कैसेनि तरतील भवनदी । भूतें लांचगीं केली ॥२०८॥
ऐसे देहामध्यें घरबारी । जनांत म्‍हणविती बाळब्रह्मचारी । त्‍यांनी आपली दैना केली थोरी । बहु चंचळपणें ॥२०९॥
ऐसा जो प्रवतें भांडणा । तो जाणिजे योगेश्र्वरांचा राणा । तेणें कळिकाळ घातला आंकणा । सद्‌गुरूकृपेनें ॥२१०॥

N/A


References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.