संस्कृत सूची|पूजा विधीः|प्रातिवर्षिकपूजाकथासङ्ग्रह:|प्रथमो भागः|अथ श्रावणमास:|

श्रावणमास: - अष्टोत्तरशतविष्णुनामावलि

सर्व जगतात हिंदू धर्माची व्याख्या होते ती, धर्मातील उपासना आणि उत्सवप्रियतेमुळे, आणि यांना जोड असते व्रत-वैकल्याची आणि धार्मिक पूजेची.


॥ अथाष्टोत्तरशतविष्णुनामावलिप्रारम्भ: ॥

अद्य०थै मम समस्तपापक्षयार्थं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थं अष्टोत्तरशतनामभि: तुलसीदलसमर्पणं करिष्ये । इति सङ्कल्प्य, देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरै: । नमो नमस्ते तुलसि पापं हर हरिप्रिये ॥ इति तुलसीं सम्प्रार्थ्य तुलसीदलानि प्रक्षाल्य समर्पयेत्‌ ।

१. श्रीकृष्णाय नम: ।
२. कमलानाथाय नम: ।
३. बासुदेवाय नम: ।
४. सनातनाय नम: ।
५. वसुदेवात्मजाय नम: ।
६. पुण्याय नम: ।
७. लीलामानुषविग्रहाय० ।
८. श्रीवत्सकौस्तुभधराय० ।
९. यशोदावत्सलाय नम: ।
१०. हरये नम: ।
११. चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशङ्खाद्युतायुधाय नम: ।
१२. देवकीनन्दनाय नम: ।
१३. श्रीशाय नम: ।
१४. नन्दगोपप्रियात्मजाय०।
१५. यमुनावेगसंहारिणे न० ।
१६. बलभद्रप्रियानुजाय न० ।
१७. पूतनाजीवितहराय न० ।
१८. शकटासुरभञ्जनाय न० ।
१९. नन्दव्रजजनानन्दाय न० ।
२०. सच्चिदानन्दविग्रहाय० ।
२१. नवनीतविलिप्ताङ्गाय० ।
२२. नवनीतनटाय नम: ।
२३. अनघाय नम: ।
२४. नवत्रीतनवाहाराय न० ।
२५. मुचुकुन्दप्रसादकाय न० ।
२६. षोडशस्त्रीसहस्रेशाय० ।
२७. त्रिभङ्गीललिताकृतये० ।
२८. शुकवागमृताबिन्दवे न० ।
२९. गोविन्दाय नम: ।
३०. योगिनां पतये नम: ।
३१. वत्सपालनसञ्चारिणे न० ।
३२. धेनुकासुरभञ्जनाय न० ।
३३. तृणीकृततृणावर्ताय न० ।
३४. यमलार्जुनभञ्जनाय न० ।
३५. उत्तालोत्तालभर्त्रे नम: ।
३६. तमालश्यामलाकृतये न० ।
३७. गोपगोपीश्वराय नम: ।
३८. योगिने नम: ।
३९. कोटिसूर्यसमप्रभाय न० ।
४०. इडापतये नम: ।
४१. परंज्योतिषे नम: ।
४२. यादवेन्द्राय नम: ।
४३. यदूद्वहाय नम: ।
४४. वनमालिने नम: ।
४५. पीतवससे नम: ।
४६. पारिजातापहारकाय० ।
४७. गोवर्धनचलोद्धर्त्रे न० ।
४८. गोपालाय नम: ।
४९. सर्वपालकाय नम: ।
५०. अजाय नम: ।
५१. निरञ्जनाय नम: ।
५२. कामजनकाय नम: ।
५३. कञ्जलोचनाय नम: ।
५४. मधुघ्ने नम: ।
५५. मथुरानाथाय नम: ।
५६. द्वारकानायकाय नम: ।
५७. बलिने नम: ।
५८. वृन्दावनान्तसञ्चारिणे० ।
५९. तुलसीदामभूषणाय० ।
६०. स्यमन्तकमणेर्हन्त्रे न० ।
६१. नरनारायणात्मकाय० ।
६२. कुब्जाकृष्णाम्बरधरा० ।
६३. मायिने नम: ।
६४. परमपूरूषाय नम: ।
६५. मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय० ।
६६. संसारवैरिणे नम: ।
६७. कंसारये नम: ।
६८. मुरारये नम: ।
६९. नरकान्तकाय नम: ।
७०. अनादये नम: ।
७१. ब्रह्मसञ्चारिणे नम: ।
७२. कृष्णाव्यसनकर्षकाय० ।
७३. शिशुपालशिरच्छेत्रे० ।
७४. दुर्योधनकुलान्तकाय० ।
७५. विदुराक्रूरवरदाय० ।
७६. विश्वरूपप्रदर्शकाय० ।
७७. सत्यवाचे नम: ।
७८. सत्यसङ्कल्पाय नम: ।
७९. सत्यभामारताय नम: ।
८०. जयिने नम: ।
८१. सुभद्रापूर्वजाय नम: ।
८२. जिष्णवे नम: ।
८३. भीष्ममुक्तिप्रदायका० ।
८४. जगदगुरवे नम: ।
८५. जगन्नाथाय नम: ।
८६. वेणुनादविशारदाय० ।
८७. वृषभासुरविध्वंसिने० ।
८८. बाणासुरकरान्तकाय० ।
८९. युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे० ।
९०. बर्हिबर्हावतंसकाय० ।
९१. पार्थसारथये नम: ।
९२. अव्यक्ताय नम: ।
९३. गीतामृतमहोदधये० ।
९४. कालीयफणिमाणिक्यरञ्जितश्रीपदाम्बुजाय० ।
९५. दामोदराय नम: ।
९६. यज्ञभोकत्रे नम: ।
९७. दानवेन्द्रविनाशकाय० ।
९८. नारायणाय नम: ।
९९. परब्रह्मणे नम: ।
१००. पन्नगाशनवाहनाय० ।
१०१. जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकाय० ।
१०२. पुण्यश्लोकाय नम: ।
१०३. पुण्यतीर्थाय नम: ।
१०४. वेदवेद्याय नम: ।
१०५. दयानिधये नम: ।
१०६. सर्वतीर्थात्मकाय नम: ।
१०७. सर्वग्रहरूपिणे नम: ।
१०८. परात्पराय नम: ।
अनेन अष्टीत्तरशततुलसीदलसमर्पणाख्येन कर्मणा श्रीमहाविष्णु: प्रीयताम्‌ ।

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP