TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|पूजा विधीः|प्रातिवर्षिकपूजाकथासङ्ग्रह:|प्रथमो भागः|अथ श्रावणमास:|

श्रावणमास: - बुधगुरुपूजाप्रकार:

सर्व जगतात हिंदू धर्माची व्याख्या होते ती, धर्मातील उपासना आणि उत्सवप्रियतेमुळे, आणि यांना जोड असते व्रत-वैकल्याची आणि धार्मिक पूजेची.


बुधगुरुपूजाप्रकार:
॥ श्रावणे प्रतिबुधगुरुवासरे बुधगुरुपूजाप्रकार: ॥

कामनाभेदेनानेकस्थले तौ विलिख्य पूजयेत्‌ । यथा सन्ततिकामनायाम्‌, बालान्दोलनोपरि विलेख्यौ । धनवृद्धिकामनायाम्‌, कोशागारे । पाकवृद्धिकामनायाम्‌, पाकागारे । देवकृपाकामनायाम्‌, देवागारे । स्त्र्यवियोगकामनायाम्‌, शय्यागारे । धान्यवृद्धिकामनायाम्‌, धान्यागारे हरिद्रादिना विलिख्य पूजामारभेत्‌ । देशकालौ स्मृत्वा मम अमुककामना सिद्धिद्वारा श्रीबुधगुरुप्रीत्यर्थं बुधगुरुपूजनमहं करिष्ये । कलशपूजनादि विधाय पूजासम्भारान्‌ प्रोक्ष्य, प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌ । सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभम्‌ । बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं गुरूं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ध्यानं० । श्रीबुधगुरुभ्यां नम इति आवाहनादिषोडशोपचारै: सम्पूज्य नैवेद्यकाले मूलकसहितदधिभक्तनैवेद्यं समर्प्य पूजां समाप्य य: करिष्यति मेधावी मिलित्वा युवयोर्व्रतम्‌ । तस्य स्यात्सकला सिद्धि: सत्यं सत्यं न संशय: ॥ इति सम्प्रार्थयेत्‌ । तत: स्वस्त्रीयमातुलौ सम्भोजयेत्‌ । अनेन पूजनेन श्रीबुधगुरुप्रीयेताम्‌ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:50:52.4730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

approach bridge

  • उपागामी सेतु 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत माणसाच्या दहाव्याच्या पिंडाला कावळा न शिवल्यास धर्मशास्त्राप्रमाणे अन्य उपाय कोणता?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.