TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|पूजा विधीः|प्रातिवर्षिकपूजाकथासङ्ग्रह:|प्रथमो भागः|अथ श्रावणमास:|

श्रावणमास: - सूपौदनवायनदानविधि:

सर्व जगतात हिंदू धर्माची व्याख्या होते ती, धर्मातील उपासना आणि उत्सवप्रियतेमुळे, आणि यांना जोड असते व्रत-वैकल्याची आणि धार्मिक पूजेची.


सूपौदनवायनदानविधि:
॥ श्रावणशुक्लषष्ठयां सूपौदनवायनदानविधि: ॥

षष्ठी च सायाह्णव्यापिनी सप्तमीयुता ग्राह्या । देशकालौ स्मृत्या, मम इह जन्मनि जन्मान्तरे च भर्त्रा सह अखण्डितसुखसौभाग्याभिवृद्धिपुत्रपौत्राणां दीर्घायुष्याद्यभीष्टसिध्यर्थं श्रावणशुक्लषष्ठयां विहितं श्रीउमामहेश्वरपूजनपूर्वकं ब्राह्मणाय सूपौदनवायनदानं करिष्ये ॥ सोमवारोक्तपूजाप्रकारेण उमामहेश्चरौ सम्पूज्य, सूपौदननैबेद्यं समर्प्य पूजां समापयेत्‌ ततो वायनं विप्राग्रे निधाय आसनादिना विप्रं सम्पूजयेत्‌ ॥ स्वस्त्यस्तु दी० । दानमन्त्र:-आमूलवणशाकेन नैवेद्यस्य पदार्थकै: । सूपौदनं सताम्बूलं ब्राह्मणाय ददाम्यहम्‌ ॥ इदं सूपौदनम्‌ आम्रलवणशाकनैवेद्यपदार्थसहितं सदक्षिणाकं सताम्बूलम्‌ अमुकश० प्र० । अनेन उमामहेश्वरपूजनेन सूपौदनवायनदानाख्येन च कर्मणा तेन श्रीउमामहेश्वरौ प्रीयेताम्‌ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:50:52.7870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अल्प न्याय करतो, तो मोठा सोडून देतो

  • जो बारीक सारीक गोष्टींत फार लक्ष्य घालतो त्याला मोठ्या गोष्टींकडे पुरेसें लक्ष्य देतां येत नाहीं 
  • त्यामुळें बारीक सारीक चुका जरी त्याला काढतां आल्या तरी पुष्कळदां मोठमोठ्या चुका त्याच्या लक्ष्यांतून निसटून जातात. तु ० -Laws catch flies, but hornets go free. 
RANDOM WORD

Did you know?

घराच्या दाराबाहेर शुभ-लाभ कां लिहीतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site