TransLiteral Foundation

बृहद्यात्रा - पुरदुर्गालब्धो

‘ गणित ज्योतिष' या विषयावरील वराहमिहीराने लिहीलेला हा ग्रंथ ज्योतिषप्रेमींसठी अत्यंत उपयोगी आहे


पुरदुर्गालब्धो

शुद्धैर् द्वादशकेन्द्रनैधनगतैः पापैस् त्रिषष्ठायगैर्

लग्ने केन्द्रगते ऽथवा सुरगुरौ दैतेयपूज्ये ऽथवा ।

सर्वारम्भफलप्रसिद्धिर् उदये राशौ च कर्तुः शुभे

स्वग्राम्यस्थिरभोदये सुभवनं कार्यं प्रवेशो ऽपि वा ॥

क्रूरोदये तदहनि व्यतिपातयोगे रिक्ते तिथाव् ऋतुसमाप्तिषु वैधृते वा ।

तीक्ष्णोग्रभेषु च हुताशविषाभिघातरौद्राणि सिद्धिम् उपयान्य् असिते च पक्षे ॥

केतूल्कार्कजराहुकीलककुजा बिम्बप्रविष्टा यतः

सूर्येन्द्वोः परिवेषखण्डम् अथवा दृश्येत यस्यां दिशि ।

क्रोष्टुश्वाहिपिपीलिकाशशमृगाध्वांक्षादयो वा पुरे

सैन्ये वापि यतो विशन्ति हि ततः शस्त्रोः पुरं घातयेत् ॥

पातालर्क्षे राहुकेत्वोः पुरे ऽरेस् तोयोच्छित्तिः सालपातश् च कार्यः ।

जामित्रस्थे भूमिजे ऽस्यांशके वा पुत्रेणेन्दोर् वीक्षिते ऽग्निः प्रदेयः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:50:53.8900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आईचा निवाडा, लहान मुलाला पांगुळगाडा

 • बरीच मुले असली व पांगुळगाडा एक असला आणि आईकडे तो कोणास मिळावा हा प्रश्र्न सोपविला तर साहजिकच ती जे मूल सर्वात लहान असेल त्यासच तो पांगुळगाडा मिळाला पाहिजे, असा निर्णय देईल. यावरून ज्यास सर्वात जास्त गरज आहे त्यासच सर्वात अधिक मदत मिळावी अशी इच्छा असते व त्यामुळें जें दुर्बल, व्यंग असे मूल असेल त्यावर आई अधिक ममता करते, असा अनुभव आहे. 
RANDOM WORD

Did you know?

एका क्षणासाठी निमिष ही संज्ञा कशी प्राप्त झाली?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.