TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

बृहद्यात्रा - तितिगुण

‘ गणित ज्योतिष' या विषयावरील वराहमिहीराने लिहीलेला हा ग्रंथ ज्योतिषप्रेमींसठी अत्यंत उपयोगी आहे


तितिगुण

नन्दा भद्रा विजयाश् चाथ रिक्ताः पूर्णाश् चैताः फलम् एवं विदध्युः ।

नेष्टा मध्या प्रवराश् चेति शुक्ले कृण्णे चिन्त्यास् तिथयस् ताः प्रतीपाः ॥

सर्वाः शस्तास् तिथयः शुक्लपक्षे हित्वा त्र्य्ंशं बहुले ऽन्त्यं च कैश्चित् ।

षष्ठ्यष्टम्योर् वसुलब्धापि याता द्वादश्यां वा नाशम् आशु प्रयाति ॥

प्रतिपदि फलम् एके पञ्चदश्यां च नेष्टं जगुर् इदम् इति तज्ज्ञैर् याप्यम् एवावधार्यम् ।

किम् अपि किम् अपि नूनं तैः समीक्ष्योक्तम् एतत् समवचनविघाते युक्तता केन चिन्त्या ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:50:38.9700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

खडण, खडाण

 • खडण गुरां दूध बहु, उण्या माणसाला बोल बहू 
 • एखादे गुरूं फार खोडकर असते, पण त्‍याला दूध पुष्‍कळ असते 
 • म्‍हणून त्‍याच्या खोड्या सहन कराव्या लागतात. तसेच एखाद्या मनुष्‍याला काही व्यंग असले तर बहुतेक त्‍याला खूप बोलण्याची सवय असते, त्‍याची सर्व शक्ति तोंडात असते. सामान्यतः लबाड मनुष्‍ये धूर्त असून काम पुष्‍कळ करतात. ‘खडणा गाय दुभती। वैरी तेची मित्र होती।’ ‘खडाणे आला पान्हा।’ -ज्ञा १३.२०४. ‘खडाणा गाई व वळती।’- ह १३.१६. 
RANDOM WORD

Did you know?

What is the difference between Smarta & Bhagwata Ekadashi?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.