श्री मुक्तेश्वर आख्यान - अध्याय ५ वा

ब्रह्मांड पुराण वर्ण वैभव खंडामधील ब्रह्म व नारद यांच्या संवादात श्री मुक्तेश्वर पुराण सांगण्यात आले आहे.


श्री मंगल मूर्तीय नम: ॥ श्री सरस्वते नम: ॥
शक्तीने त्वरें करोनी ॥ सत्वर योगीनी मेळवोनी ॥ राक्षसाचे कधिर भक्षुनी ॥ विजयी झाले ते काळी ॥१॥
ऐंशा परी राक्षस वधूनी विजयी झाला समरांगणी ॥ वाद्य ध्वनी गर्जत ॥२॥
राक्षस वधिला सह परिवारी ॥ सकळ गर्जती जय जय कारी ॥ अपार वर्षती सुमनसंभारी ॥ सकळ सुरवर  मिळोनी ॥३॥
देव दुंदुभी गर्जीन्नले ॥ सकळ ऋषी आनंदले । मुक्तदेव परतोनी आले ॥ यज्ञा जवळीके ॥४॥
ऋषीस साष्टांग नमस्कारीले ॥ सकळे मुक्तासी अलंगिले ॥ करोनि यज्ञाची समाप्ती ॥५॥
मुक्तदेव घेऊनी सांगाती ॥ सकळ सुरगण संगती ॥ शिवपुरा पातले ॥६॥
ब्रह्मा विष्णू इंद्रादी देव ॥ हर्षे निर्भंर झाले सर्वं ॥ गंधर्व गाती अपूर्व ॥ आनंद किती वर्णिती भाट ॥७॥
मग बैसोनी दिव्य विमानी ॥ आनंदे नेला कैलास भुवनी ॥ मुक्तदेंवाची कीर्ति जनी । देव मूर्खे वर्णिती ॥८॥
पाहोनि हर्षला श्री शंकर ॥ अवघी केला साष्टांग नमस्कार । म्हणती धन्य धन्य हे वीर ॥ विजयी असे सर्वदा ॥९॥
क्षत्रीया माजी सुर ॥ पृथ्वीचे राज्य दोधले समग्र ॥ आर्यां देशी भूपति वीर ॥ ऐसे उत्तर शिवे केले ॥ सकळासही मानीली मात ॥१०॥
दुर्वास ऋषीं आवश्य म्हणत ॥ मंगल लग्न कयावया समस्त ॥ बृहदारण्या पातले ॥११॥
ब्रह्मा विष्णू इंद्रादि देव समस्त ॥ शिव पातले गणा सहित ॥ पार्वती लक्ष्मी सावित्रि सत्य ॥ मुख्य तेथे वर्‍हाडिणी ॥१२॥
आणिक ऋषी पत्न्या पातल्या ॥ ते वेळे देव पत्न्या आल्या ॥ सकळ विश्व कर्म्याशी बोलाविले ॥ मंडपासी संभ्रमे ॥१३॥
विष्णूने आज्ञपिले विश्व कर्म्यांसी ॥ मंडप करावा चौपासी ॥ आज्ञा होताची ऐंसी ॥ मंडप सिध्द केला ॥१४॥
सुमुहुर्त पाहोनि सत्वर ॥ लग्न आरंभिले गजर ॥ तत चित्तंत घन सस्वर ॥ नाद अपार गर्जती ॥१५॥
सुमुहुर्त पाहोनी सुभट ॥ ब्रह्मा धरी अंतर पाट ॥ ॐ पुण्य करोनि एकवट ॥ वेदघोष गर्जती ॥१६॥
मंगळाष्टक झालियावरी ॥ लाज्याहोम करोनी ते अवसरी ॥ कन्यादान करावया झडकरी ॥ दुर्वास भार्या सहित पातला ॥१७॥
कन्यादान करुनि निगुती ॥ देव दुंदुभी वाजविती ॥ नाना वाद्य वाजविती ॥ कन्या मुक्ता होती समीपले ॥१८॥
ऐसा जाहला लग्न सोहळा नाना उपचार वेळो वेळा ॥ दुग्ध वाटी पार्वती वेंल्हाळा ॥ मुक्त तोंडी लाविली ॥१९॥
ऐंसा महोत्सव पांच दिवस ॥ मुक्तदेव पुजोनी सर्वांस ॥ ब्रह्मा विष्णूशी पूजीले ॥२०॥
सर्वांसी पूजोनी यकसरा ॥ वस्त्र भूषणे शोडशोपच्चारण रत्न खचित अलंकार ॥ सुरवरा पुजीलें ॥२१॥
मग समस्त देव मिळोन ॥ महीष्मती नगरी जाण ॥ राज्यभिषेक करुन ॥ विधीनें भूपति स्थापिला ॥२२॥
इती श्री ब्रह्मांडपुराणे तिहास ॥ भविषोतराचा अर्थ विशेष ॥ धर्मंशास्त्र प्रमाणे त्यास । पंचमोध्याय गोड हा ॥ श्रीपरमेश्वरार्पंणमस्तु ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : February 07, 2011

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP