शुक्रवार सायंस्मरण

हरिगुणगानाच्या अभ्यासाने दिवसेंदिवस श्रद्धा बळकट होत जाते आणि हरिस्मरणात मन रमू लागते .


भजन - सदगुरुनाथे माझे आई ०।

मोरेश्वर माउली । प्रेमळ ॥धृ०॥

अनन्य जे नर शरण रिघाले । तयालागी पावली ॥१॥

स्मरणमात्रे संकट हरुनि । दे शांतीची साउली ॥२॥

कलिमलहरण त्वरे कराया । कळवळुनि धावली ॥३॥

भजन - पार्वतीच्या नंदना ०।

गुरुकृपाअंबे जय जगदंबे । प्रीतिकदंबे सारासार नितंबे ॥धृ०॥

गुरुकृपा परमेश्वरी , जयाते हाती धरी । अनंत तयाच्या होती सुदंर लहरी ॥१॥

गुरुकृपा तीच भक्ति , गुरुकृपा तीच शक्ति । गुरुकृपा परिपूर्ण शांति विरक्ति ॥२॥

गुरुकृपा आदिमाता , धन्य ज्या आली हातां । गुरुकृपेविण जन्म वायाचि जाता ॥३॥

गुरुकृपेविण वावो , देवीसहित देवो । गुरुकृपा जाहलिया नाहीच भेवो ॥४॥

श्रीगीताभागवत , गुरुकृपा भावत । श्रीरमावल्लभदास महावाक्य पावत ॥५॥

भजन - आनंदे गुरुमाय ०।

सदगुरु माझे , जीवींचे जीवन । तयाविण आन , नेणे मी हो ॥१॥

सदगुरु माझी , प्रेमळ माउली । कृपेची साउली , वर्णू काय ॥२॥

सदगुरुनी प्रेमपय पाजविले । भजनी गोविले सर्व काळ ॥३॥

सदगुरुनी मज आशीर्वाद दिल्हा । तेणे हरुष भरला , ह्रदयी माझ्या ॥४॥

सदगुरुनी माझ्या शिरी ठेविला करु । आठव ना विसरु , ऐसे झाले ॥५॥

सदगुरुकृपे , तरलो तरलो । आता मी न उरलो , दुजेपणे ॥६॥

अनाथांचा नाथ , पतितपावन । कलिमलदहन , सदगुरु माझा ॥७॥

भजन - शांत किती ही ०।

जगतमे एक सार है धरम , धरम , धरम । करो परोपकारके करम , करम करम ॥धृ०॥

मानुषकी देह पायके हरिनाम नही लिया । भीरता जनम गमा दिया शरम , शरम , शरम ॥१॥

तेरे शरीरमे है दिव्य ज्योत इशकी । गुरुके वचनसे समज ले मरम , मरम , मरम ॥२॥

दुनियाकी सभी वस्तु नाशिवान स्थिर नही । सपने समान देखिले भरम , भरम , भरम ॥३॥

व्यापक है सभी वस्तुमे परब्रह्म जान ले । ब्रह्मानंद मिले मोक्षपद परम , परम , परम ॥४॥

भजन - सीताराम जय जय राम ०।

पांडुरंग , पांडुरंग , पांडुरंग दैवत माझे । अखंड माझ्या ह्रदयी विराजे ॥धृ०॥

पंढरीत भीमातटनिकटी । उभय कराते ठेवुनि कटी ।

पुंडलिकास्तव उभा विटेवरती । भाविक लोकां दर्शन सहजे ॥१॥

पीतपीतांबर कंठी तुलसीहार । कर्णी कुंडले मकराकार ।

मस्तकी मुकुट शोभे मनोहर । भाळी कस्तुरी टिळा साजे ॥२॥

दीन अनाथ जन असंतुष्टि । त्यावरी करितो कृपावृष्टि ।

निशिदिनी ध्याता ह्रदयसंपुष्टि । घे भक्तांचे मीपण ओझे ॥३॥

आषाढी कार्तिकी भरते यात्रा । भावे पूजिति राजीवनेत्रा ।

आनंद न समाये सत्पात्रा । तहान भूक काही न सुचे ॥४॥

वाळुवंटी संत सज्जन जमती । विठ्ठल नामाचा गजर करिती ।

भजनी कीर्तनी रंगुनि जाती । वीणा टाळ मृदंग वाजे ॥५॥

जमुनि उदंड संतमेळा ।

करिती बहु उत्साहे सोहळा भक्तराज रुक्मिणीपति सांवळा ।

अति आनंदे थै थै नाचे ॥६॥

भजन - उपेंद्रा ०।

घे गुरुबोध घुटका रे , प्राण्या ॥धृ०॥

सदगुरुवाचुनि या भवसागरी । कोण करील सुटका रे ॥१॥

क्षणभंगुर तनु मानिसी अमर । काळ क्षणात करि मुटका रे ॥२॥

धनसुतदारा मानिसी आपुले । त्यांचा मोह लटका रे ॥३॥

येता उघडा जाता उघडा संगे च ये मणि फुटका रे ॥४॥

धनासाठी तुज आप्तसोयरे । मानिति काळजाचा कुटका रे ॥५॥

कलिमलहरणगुरुबोधी रमता । गेला अहं मम झटका रे ॥६॥

भजन - ॐ नमःशिवाय , तरणोपाय ०।

भक्तिरसायन बडा जी होवे भवरोगनका झाडा ॥धृ०॥

श्रवण परिक्षिती कीर्तन नारद स्मरण करे प्रल्हादा ।

पगसेवन लछुमीसे हुवा हरिचरण चित्त जडा ॥१॥

अरचन किया पृथुराजने वंदन अक्रूर किया ।

दास्य किया जो हनुमानजीने निशिदिन आगे खडा ॥२॥

सख्यभक्ति अरजुनने पाई बली निवेदन किया ।

तन मन धनहि सब दे डारा , हात जोडकर खडा ॥३॥

भक्ति करेगा जो भवरोगी मुक्ति उनकी दासी ।

पोथी पुरान कुरान देखे दुजा मार्ग नही बडा ॥४॥

भक्तिबिना कोई तरन न जावे सब शास्तरमो देखा ।

दुजा उपाव नही जानके कबीर भक्ति नही छोडा ॥५॥

काय वानु मी या , संतांचे उपकार ।

मज निरंतर , जागविती ॥१॥

काय द्यावे यांसी , व्हावे उतराई ।

ठेविता हा पायी , जीव थोडा ॥२॥

सहज बोलणे , हित -उपदेश । करुनि सायास , शिकविती ॥३॥

तुका म्हणे वत्स , धेनुवेच्या चित्ती । तैसे मज येती , सांभाळीत ॥४॥

भजन - सदगुरुमाय दाखवि पाय ०।

आरती - जय जय जय ॐ कारे ०।

आरती गुरुमाई ०। ते गुरुपादुकाष्टक

N/A

References : N/A
Last Updated : August 30, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP