मंगळवार प्रातःस्मरण - उठा उठा हो वेगेसी , चल...

हरिगुणगानाच्या अभ्यासाने दिवसेंदिवस श्रद्धा बळकट होत जाते आणि हरिस्मरणात मन रमू लागते .


उठा उठा हो वेगेसी , चला जाऊ पढंरीसी । भेटो विठ्ठलरखुमाईसी , त्रिविधताप हरतील ॥१॥

चंद्रभागे , करु स्नान , घेऊ पुंडलिकाचे दर्शन । तेथे भेटती संतजन , तेणे मन निवेल ॥२॥

गंगा , यमुना , सरस्वती , कृष्णा , वेण्या , भागीरथी । तुंगभद्रा , भोगावती येती श्रीपतिदर्शना ॥३॥

तापी , नर्मदा , कावेरी , पंचगंगा , गोदावरी । स्नाने केलिया बोहरी , महादोष हरतील ॥४॥

रामानंदाचे माहेर , क्षेत्र नाम पंढरपूर । मातापिता विश्वंभर , पैल पार तरतील ॥५॥

भजन - गुरुवरा सदगुरुवरा ०।

प्रारंभीपासून भजन - गुरुराया मजवरी ०। पर्यंत म्हणावे . पान ११ व १२

दे प्रेमरसगोडी । सदगुरुमाते ॥धृ०॥

कृपाकटाक्षे पाहुनि मजकडे । अहंममता तोडी ॥१॥

माय -बाप -बंधु सर्वहि तूचि । तव चरण न सोडी ॥२॥

स्थिरचरांतरी रुप दाउनि । द्वैतभाव मोडी ॥३॥

विशालाक्षि तू अंतरसाक्षी । तव पदी मन ओढी ॥४॥

भजन - मजला उद्धरि ०।

प्रभु तेनो कैसो खेल रचायो । मै तो देख देख विसमायो ॥धृ०॥

देवरुप हो स्वर्गलोकमे अमृतपान करायो । सुंदर सुंदर अपसर गायन सुन सुन मन हरकायो ॥१॥

मनुज शरीर धार धरणीपर अन्न शाक फल खायो । पशु पक्षी मृगरुप बनकर बनजंगल विचरायो ॥२॥

जलचर होकर नदिया सागर सरोवर सैर करायो । दानव नाग पताल लोकमे रमण कियो मन भायो ॥३॥

आपहि नाना भोजन बनकर आपहि भोग लगायो । ब्रह्मानंद सकल जगमाही घट घट बीच समायो ॥४॥

भजन - जगदीशा ०।

तू माझी माउली , मी वो तुझा तान्हा । पाजी प्रेमपान्हा , पांडुरंगे ॥१॥

तू माझी गाउली , मी तुझे वासरु । नको पान्हा चोरु पांडुरंगे ॥२॥

तू माझी पक्षिणी , मी तुझे अंडज । चारा घाली मज , पांडुरंगे ॥३॥

तू माझी हरिणी , मी तुझे पाडस । तोडी भवपाश , पांडुरंगे ॥४॥

नामा म्हणे होसी , भक्तीचा वल्लभ । मागे पुढे उभा , सांभाळीसी ॥५॥

भजन - श्रीकृष्ण चैतन्यप्रभु नित्यानंदा ०।

तू माय मी लेकरु । सदगुरुमाते ॥धृ०॥

बहु जन्म घेउनि श्रमलो दमलो । अजुनि मी किती फिरु ॥१॥

या भवनदीतुनि पार कराया । तूचि माझा तारु ॥२॥

अनन्यभावे मी तुज शरण आलो । ने मज पैल पारु ॥३॥

माय -बाप -बंधु सर्व असति परि । कोणी न दुःखहरु ॥४॥

हीन दीन मी दयासिंधु तू तुजविण मी निराधारु ॥५॥

आहे मी सत्य अनंत अपराधी । एक वेळ दे पदी थारु ॥६॥

कनवाळु प्रेमळु परम कृपाळु तू । भक्तां कल्पतरु ॥७॥

सवारंभ सर्वाधार तू । सर्वांगसुंदर ॥८॥

अलक्ष अनाम अरुप अक्षय तू । दासांसी करुणाकरु ॥९॥

अज अमर अचल अनुपमेय तू । परब्रह्म परात्परु ॥१०॥

तू सिद्धारुढ मी कलावती । तू स्वामी मी चाकरु ॥११॥

भजन - तुमबिन गुरुजी ०।

दीनन दुःखहरन देव संतन हितकारी ॥धृ०॥

अजामील गीध व्याध इनको संग कौन साद । पंछीको पढापढात गणिकासी तारी ॥१॥

तंदुल देत रिच जात सागपात सो अघात गिनत नही झूटे पल काटे मिटे खारी ॥२॥

ध्रुवके शिर छत्र धरत प्रल्हादको उभारलेत । भक्तहेत बांध्यो सेत लंकापुर जारी ॥३॥

गजको जब ग्राह ग्रस्यो दुःशासन चीर खस्यो । सभाबीच कृष्ण कृष्ण द्रौपदी पुकारी ॥४॥

इतने हरि आय गयो बचनको आरुढ भयो । सूरदास द्वारे ठाडो आंधरो भिकारी ॥५॥

भजन - सच्चिदानंद कृष्ण ०।

आठवू किती उपकार गुरुराया ॥धृ०॥

रहाटगाडग्या परि भवभ्रमणी । चुकविली येरझार ॥१॥

इंद्रजालवत दृष्य दाउनि । भ्रमपट केला दूर ॥२॥

प्रेमरसाचा पान्हा पाजुनि । दूर केली हुरहुर ॥३॥

दहासहाते मारुनि बोधे । दिधला चरणी थार ॥४॥

कलिमलहरणा सुभक्तरमणा । निजि निजविले स्थिर ॥५॥

भजन - चला चला रे सर्व मिळोनि ०।

शेवट गोड करी ०। ते विज्ञापना

N/A

References : N/A
Last Updated : August 29, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP