बुधवार सायंस्मरण

हरिगुणगानाच्या अभ्यासाने दिवसेंदिवस श्रद्धा बळकट होत जाते आणि हरिस्मरणात मन रमू लागते .


भजन - सदगुरुनाथे माझे आई ०।

सुसंगति सदा , देई मोरया । बहुत कष्टलो , कुसंगतीत या ॥१॥

राग द्वेष हे , फार गांजिती । बरी नव्हे मला , यांची संगति ॥२॥

गोड वाटले , विषय सेविता । पाक विषाचा , तो नको आता ॥३॥

लक्ष्मीगणेशा , मुक्ति दे मला । उभयकरे कृष्णदास नमि तुला ॥४॥

भजन - पार्वतीच्या नंदना ०।

किती प्रेमळ तू गुरुमाय माय माय ॥धृ०॥

घेउनि मायिक । देशी स्थायिक । भावे वंदिता पाय पाय पाय ॥१॥

दाम न घेता । निजधाम दाविसी । वर्णन करु मी काय काय काय ॥२॥

अनन्यभावे तुजसी भजता । कलिमल दूर जाय जाय जाय ॥३॥

भजन - आनंदे गुरुमाय ०।

गुरुराया रे दावी चरण मज आता । तुजविण जगी कोण त्राता ॥धृ०॥

फिरुनि चौर्‍यांशी लक्ष योनी । दमलो श्रमलो बहु स्वामी ।

सुख न मिळे क्षणभरि चित्ता ॥१॥

खेळी गुंतलो बाळपणी । तरुणपणी झालो कामी ।

शरिरा आली निर्बलता ॥२॥

विषयी किळस उपजेना । मन काही केल्या आवरेना ।

रात्रंदिन जाळी चिंता ॥३॥

संपत्ति असता सारे । धावती सखेसोयरे ।

ना तरी नसे कोणा वार्ता ॥४॥

व्रतनेमतपादि कराया गुंतुनि राहिलो विषयां ।

नेणुनि आपुल्या स्वहिता ॥५॥

नको नको पुनरावृत्ति । मज वाटे ही थोर आपत्ति ।

पदकमळी ठेवितो माथा ॥६॥

मी हीन दीन परदेशी ।

तू नाथ जगाचा होसी तव चरण न सोडी आता ॥७॥

दहा सहांचा गुलाम बनलो ।

म्हणुनि तव चरण विस्मरलो ।

अपराधी थोर मी ताता ॥८॥

कलिमल दहन कराया । तूचि एक समर्थ सखया ।

स्वरुपानंद भोगवी आता ॥९॥

भजन - शांत किती ही ०।

हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे ॥धृ०॥

नीर पीवन हेत गयो सिंधुके किनारे ।

सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धरी पचारे ॥१॥

चारप्रहर युद्ध भयो ले गये मजा रे ।

नाक , कान डुबन लगे कृष्णको पुकारे ॥२॥

द्वारकासे खबर सुनके गरुड चढी पधारे ।

ग्राहको हरि मारके गजराजको उभारे ॥३॥

सूरदास मगन देख नंदको दुलारे ।

मेरो तेरो विचार है यमराज के द्वारे ॥४॥

भजन - सीताराम जय जय राम ०।

अरे मायबापा दीनदयाळा । तव भजनाचा मज लावी चाळा ॥धृ०॥

सहस्त्र अपराधी मी सत्य जाण ।

परि देवा तुजविण क्षमा करी कोण ॥१॥

इष्ट मित्र येती देखुनि दामा ।

परि संकटी कोणी न येती कामा ॥२॥

हो का दुराचारी विषयी आसक्त ।

कृपा करोनि त्या करिसी तू मुक्त ॥३॥

तुज म्हणति कनवाळु परमकृपाळु । का ?

तर करिसी तू भक्तांचा सांभाळु ॥४॥

कलिमलदहना पदरी घे दीना ।

कृपा करोनि पुरवी कामना ॥५॥

भजन - उपेंद्रा ०।

होशिल फारचि मोठा रे । तरी होईल फारचि तोटा रे ।

होशिल गुरुचा बेटा रे । तरी होशिल फारचि छोटा रे ॥१॥

राहशिल नर्मदेचा गोटा रे ।

तरी यमचि मारील सोटा रे कळेल मोहचि खोटा रे ।

तरी कळेल सदगुरु मोठा रे ॥२॥

देशिल विषयां फाटा रे । तरी जाईल जन्माचा काटा रे ।

सदगुरु जरी पाठिराखा रे । तरी होशिल पुण्याचा साठा रे ॥३॥

स्मरशिल रुक्मिणीवरु रे । तरी तरशिल भवसागरु रे ।

होशिल जगती थोरु रे । हे सांगे एक सदगुरु रे ॥४॥

भजन - ॐ नमःशिवाय , तरणोपाय ०।

श्रीकृष्ण कहे निरधारा । सुन अरजुन बचन हमारा ॥धृ॥

यह जीव सदा अविनाशी । सुखरुप स्वयंपरकाशी ।

जड देहको चेतनहारा ॥सु०॥१॥

जिम वस्त्र पुरान उतारी । पहने नवीन नरनारी ।

तिम जीव शरीर दुबारा ॥सु०॥२॥

मणिका जिम दोर अधारे । तिम सब जग मोर सहारे ।

मम अंश जीव ये सारा ॥सु०॥३॥

यह नश्वर तन स्थिर नही । क्या सोच करे मनवाही ।

ब्रह्मानंद है रुप तुम्हारा ॥सु०॥४॥

भजन - बेळगांव शहरी अनगोळमाळी ०।

सदगुरुसारिखा , सोयरा जिवलग । तोडिला उद्वेग , संसाराचा ॥१॥

काय उतराई , होऊ कवण्या गुणे । जन्मा नाही येणे , ऐसे केले ॥२॥

माझे सुख मज , दाखविले डोळां । दिधली प्रेमकळा , नाममुद्रा ॥३॥

डोळियांचा डोळा , उघडिला जेणे । स्वानंदाचे लेणे , लेवविले ॥४॥

बहुत जन्मीचे , फेडिले साकडे । कैवल्य रोकडे , दाखविले ॥५॥

नामा म्हणे निक्की , सापडली सोय । न विसंबे पाय , खेचराचे ॥६॥

भजन - सदगुरुमाय दाखवि पाय ०।

अर्जी ते गुरुपादुकाष्टक

N/A

References : N/A
Last Updated : August 30, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP