बुधवार प्रातःस्मरण - प्रारंभीपासून भजन - गुरु...

हरिगुणगानाच्या अभ्यासाने दिवसेंदिवस श्रद्धा बळकट होत जाते आणि हरिस्मरणात मन रमू लागते .


प्रारंभीपासून भजन - गुरुराया मजवरी ०।

उठि रे गोपाळा , उघडी स्वरुपलोचना ।

सरली अविद्याराती उदयो झाला रविकिरणा ।

इंद्रियगोधने नेई निर्गुणकानना ।

सुटली मानसवत्से तुजविण नाकळती कोणा ॥धृ०॥

प्रबोध पहाट झाली सरले तिमिरतमरज ।

गुरुकृपेचा अरुण दावी सुरंगसम तेज ।

आत्मा दिनकर पाठी प्रगटे तात्काळिक सहज ।

जिवचंद्राचे मंडळ तेणे झाले निस्तेज ॥१॥

दृष्याभास चांदणिया असते ठाईच लोपलिया ।

लिंगदेहकमळीचे मधुकर सुटले आपसया ।

बुद्धिबोध चक्रवाके मिनली आपणिया ।

देहबुद्धिकुमुदिनी सुकोनि गेलीसे विलया ॥२॥

योगविद्येच्या पंथे साधकवृंदे चालियली ।

उपनिषदभागार्थ शब्द केला कोकिळी

वाग्वादाचे उलूक निघती मौनाचे ढोली ।

विकल्प अटवी साही चोरी सांडियली ॥३॥

विरागरश्मी जवळी धरिता चित्तरविकांत ।

आत्मावन्ही प्रगटे विषयवन जाळीत ।

तृष्णेच्या श्वापदावरी प्रळय अदभुत ।

विश्व हे लटिके मूढा मृगजळवत ॥४॥

जारव्यसनी जीव हा झाला उदमी सुविचार ।

वासानाकुंटिणीचा सहजे खुंटला व्यापार ।

लीलाविश्वंभरस्वामी उठिला सत्वर । चाले मुक्तेश्वर संगे धरुनिया कर ॥५॥

भजन - गुरुवरा सदगुरुवरा ०।

भक्तीची आवड भारी । प्रभुला ।

काष्ट तंतु चर्मे धातु । वाद्ये नकोत करी ॥धृ०॥

भक्तां अखंडानंदी रमवुनि । शेवट गोड करी ।

बळीराजाच्या भक्तिकरिता । द्वारी उभा निरंतरी ॥१॥

प्रल्हादाच्या भावार्थासी । स्तंभी प्रगटला हरि ।

गजेंद्राच्या भक्तिसाठी । कंजफुलाते वरी ॥२॥

भिल्लिणीच्या प्रेमासाठी । बोरे सेवित हरि ।

वृजयुवतीस्तव मथुरापुरी । खेळे दुडियामाजारी ॥३॥

गोपाळांचा भाव जाणुनि । खाई शिळी भाकरी ।

विदुरघराशी स्वये जाउनि । कण्या भक्षि श्रीहरि ॥४॥

द्रौपदीच्या भक्तिसाठी । भाजीपान सेवि हरि ।

सुदाम्याचे मूठभर पोहे । मटमट भक्षि स्वकरी ॥५॥

अर्जुनाच्या भक्तिसाठी । रथी सारथ्य करी ।

रुक्मिणीच्या एका तुलसीदलाने । तुळीला गिरिधारी ॥६॥

भजन - मजला उद्धरि ०।

मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोयी ॥धृ०॥

जाके शिर मोरमुगुट मेरो पति सोयी ।

शंख चक्र गदा पद्म कंठमाल सोयी ॥१॥

तात मात सुत न भ्रात आपनू न कोयी ।

छांडदुयी कुलकी कान क्या करेगा कोयी ॥२॥

संतनसंग बैठ बैठ लोकलाज खोयी ।

अब तो बात फैल गयी जाने सब कोयी ॥३॥

आंसूअन जल सिंच सिंच प्रेमबेल बोई ।

मीरा प्रभु लगन लगी होने होसो होयी ॥४॥

भजन - जगदीशा ०।

यशोदानंद बालमुकुंद श्रीहरि करितो सदा खोड्या ॥धृ०॥

पेंद्या माध्या सौंगड्यासवे दुडु दुडु चढतो माड्या ।

कदंबाच्या झाडावरती ठेवी गोपींच्या साड्या ॥१॥

यमुनेतीरी धेनु चारिता गोपमेळी खेळे गोट्या ।

दही दूध लोणी लपुनि खाई पेंद्याचा लाडका किट्या ॥२॥

कालियाचा गर्व हराया यमुनेत मारी उड्या ।

कंसमामासी नकळत तोडिल्या वसुदेवदेवकीच्या बेड्या ॥३॥

हळुचि जाउनि पांडवाघरी स्वहस्ते धुतल्या घोड्या ।

दुर्वासमुनिस्तव गोपी धाडिल्या देउनि अन्नाच्या पाट्या ॥४॥

सखुबाईस्तव पंढरपुरचा झाला वाटाड्या

गोरोबागृही माती तुडवुनि दावि जणु माटाड्या ॥५॥

बोधल्या घरी सुगीसमयी धान्याच्या बांधी मुड्या ।

तुक्यासंगे दुकानी बैसुनि बांधुनि देई पुड्या ॥६॥

दामाजीस्तव बेदरी जाउनि नाम सांगे विठ्या ।

नामदेवाच्या कीर्तनसमयी झाला टाळकुट्या ॥७॥

आवडाबाईचा धांवा ऐकुनि लाटेसरशी दे कुड्या ।

रुक्मिणीसी बहु युक्तीने निजभक्तांच्या सांगतो गोठ्या ॥८॥

भजन - श्रीकृष्ण चैतन्यप्रभु नित्यानंदा ०।

प्रभुरा या तारी या भवापासुनि ॥धृ०॥

कीर्ति तुझी ऐकुनि दयाळा । शरण मी आलो तव पदकमला ॥१॥

माय बाप मित्र बंधु भगिनी । तुजविण मजला नाहीत कोणी ॥२॥

अनुतापे ध्रुव स्मरता तुजसी । शांतविले त्या त्वा ह्र्षीकेशी ॥३॥

प्रल्हादबाळा पितये छळिता । स्तंभि प्रगटलासी तू अनंता ॥४॥

कृष्णा धाव ऐसे म्हणता । कृष्णा रक्षिली त्वा भगवंता ॥५॥

पापी अजामिळ अंती स्मरता । त्या उद्धरिले कमलाकांता ॥६॥

रुक्मिणीरमणा पुंडलीकवरदा । रक्षी रक्षी आपुल्या बिरिदा ॥७॥

भजन - तुमबिन गुरुजी ०।

मोहन आवनकी कोई कीजो रे । आवनकी मन भावनकी ॥ध्रु०॥

आप न आवे पतिया न भेजे । ये बात ललचावनकी ॥१॥

बिन दरशन व्याकुल भयी सजनी । जैसी बिजलियां श्रावणकी ॥२॥

क्या करुं शक्ति नही मुझे सजनी । पांख होवे तो उड जावनकी ॥३॥

मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर । इच्छा लगी हरि बतलावनकी ॥४॥

भजन - सच्चिदानंद कृष्ण ०।

सदगुरुचे पायी , देहासी अर्पिता । तात्काळ मुक्तता , येते हातां ॥१॥

नाशिवंत देता , ब्रह्म येईल हातां । ऐसी ज्याची कथा , पुराणात ॥२॥

माया देउनिया , ब्रह्म घ्यावे हाती । ऐशा गुरुप्रती , का न भजा ॥३॥

तुका म्हणे गुरु , पायी लाभ आहे । मोक्ष तोचि पाहे , दास होय ॥४॥

भजन - चला चला रे सर्व मिळोनि ०।

शेवट गोड करी ०। ते विज्ञापना -

N/A

References : N/A
Last Updated : August 30, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP