संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः|
योगविघ्नाः

सर्ववेदसारसंग्रहः - योगविघ्नाः

' सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः' यात सर्व वेदांतील सार सोप्या भाषेत कथन केले असून, वेद वाचल्याचा आनंद मिळतो.


जनुसंध्यानराहित्यमालस्यं भोगलालसम् ।

भयं तमश्च विक्षेपस्तेजस्पन्दश्च शून्यता ॥९२२

एवं यद्विघ्नबाहुल्यं त्याज्यं तद्ब्रह्मविज्जनैः ।

विघ्नानेतान्परित्यक्त्वा प्रमादरहितो वशी ।

समाधिनिष्ठया ब्रह्म साक्षाद्भवितुमर्हसि ॥९२३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP