TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|पुस्तकं|सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः|
ईश्वरः

सर्ववेदसारसंग्रहः - ईश्वरः

' सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहः' यात सर्व वेदांतील सार सोप्या भाषेत कथन केले असून, वेद वाचल्याचा आनंद मिळतो.


ईश्वरः

मायोपहितचैतन्यं साभासं सत्त्वबृंहितम् ।

सर्वज्ञत्वादिगुणकं सृष्टिस्थित्यन्तकारणम् ॥३१०॥

अव्याकृतं तदव्यक्तमीश इत्यपि गीयते ।

सर्वशक्तिगुणोपेतः सर्वज्ञानावभासकः ॥३११॥

स्वतन्त्रः सत्यसंकल्पः सत्यकामः स ईश्वरः ।

तस्यैतस्य महाविष्णोर्महाशक्तेर्महीयसः ॥३१२॥

सर्वज्ञत्वेश्वरत्वादिकारणत्वान्मनीषिणः ।

कारणं वपुरित्याहुः समष्टिं सत्त्वबृंहितम् ॥३१३॥

आनन्दप्रचुरत्वेन साधकत्वेन कोशवत् ।

सैषानन्दमयः कोश इतीशस्य निगद्यते ॥३१४॥

सर्वोपरमहेतुत्वात्सुषुप्तिस्थानमिष्यते ।

प्राकृतः प्रलयो यत्र श्राव्यते श्रुतिभिर्मृहुः ॥३१५॥

अज्ञानं व्यष्ट्यभिप्रायादनेकत्वेन भिद्यते ।

अज्ञानवृत्तयो नाना तत्तद्गुणविलक्षणाः ॥३१६॥

वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायाद्भूरुहा इत्यनेकता ।

यथा तथैवाज्ञानस्य व्यष्टितः स्यादेनकता ॥३१७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:55:12.6770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

उद्वेग

  • पु. उद्विग्नपणा ; खेद ; अस्वस्थता ; खिन्नता ; कंटाळा ; काळजी , भीति , दु : ख यापासून त्रास . जयासे उद्वेगु नाहीं चित्तीं । - ज्ञा २ . २९४ . विसरु कामाचा तुका म्हणे झाला । उद्वेग राहिला । जावें यावें ॥ - तुगा ७५ . [ सं . उद + विज = दु : खी होणें ] 
  • ना. अस्वस्थता , उद्विग्नपणा , कंटाळा , खिन्नता , खेद , त्रास ( काळजी , दुःख , भीती यांपासून होणारा ); 
  • m  Disturbance, discomposure (from grief, &c.) 
  • ना. वीट , वैताग , 
RANDOM WORD

Did you know?

सर्व धार्मिक कार्यांत आरंभी श्रीगणेशाची पूजा कां करतात?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site