TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

a aryabharat

: Folder : Page : Word/Phrase : Person
  |  
 • आदिपर्व - अध्याय दुसरा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय तिसरा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय चौथा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय पांचवा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय सहावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय सातवा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय आठवा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय नववा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय दहावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय अकरावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय बारावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय तेरावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय चवदावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय पंधरावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय सोळावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय सतरावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय अठरावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय एकोणिसावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय विसावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
 • आदिपर्व - अध्याय एकविसावा
  मोरेश्वर रामजी पराडकर (१७२९–१७९४), हे महाराष्ट्रात मोरोपंत अथवा मयूर पंडित नावाने ओळखले जातात.
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धरण

 • न. १ बांध ; बंधारा ; नदी - ओढ्याचा प्रवाह अडवून पाणी सांठविण्यासाठी बांध घालतात तो ; पाणी अडविण्यासाठी बांधलेली भिंत . २ समुच्चयाने नऊ आणे ; पाव होन . ३ गरोदर स्त्रीचा गर्भपात होऊ नये म्हणून तिच्या गळ्यांत विशिष्ट औषधी मुळी बांधतात ती . ( क्रि० बांधणे ). ४ सुमारे चोवीस गुंजाइतके वजन . ५ धारण करणे ; बाळगणे ६ आश्रय ; टेंकण ; धरणे अर्थ ३ पहा . 
 • न. १ बांध ; बंधारा ; नदी - ओढ्याचा प्रवाह अडवून पाणी सांठविण्यासाठी बांध घालतात तो ; पाणी अडविण्यासाठी बांधलेली भिंत . २ समुच्चयाने नऊ आणे ; पाव होन . ३ गरोदर स्त्रीचा गर्भपात होऊ नये म्हणून तिच्या गळ्यांत विशिष्ट औषधी मुळी बांधतात ती . ( क्रि० बांधणे ). ४ सुमारे चोवीस गुंजाइतके वजन . ५ धारण करणे ; बाळगणे ६ आश्रय ; टेंकण ; धरणे अर्थ ३ पहा . 
 • ०फुटणे ( अश्लील . ) विटाळशी होणे - बसणे . 
 • ०फुटणे ( अश्लील . ) विटाळशी होणे - बसणे . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

गणेशोत्सवाच्या काळात सत्यनारायण पूजा करावी काय? मग कोणती पूजा करावी?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site