Dictionaries | References
V

Varāha Mihira

Varāha-mihira  
Variations : Var.

  |  
दुन्दुभि   द्युतिमत्   दुर्मुख   देवराज   देवल   धनुर्धर   धन्विन्   धूमिनी   धर्मन्   धर्मात्मन्   धर्मारण्य   नन्दन   नन्दिवर्धन   नैरृत   नवक   नागवीथी   निरृति   पञ्चक   पुत्र   पृथु   पृथुश्रवस्   पद्म   पद्मनाभ   प्रतिबाहु   प्रतीप   प्रबाहु   प्रभव   प्रवर्षण   पूर्वा   पुरुष   प्रसूति   प्रसभ   प्राग्ज्योतिष   प्राजापत्य   प्राप्ति   परावसु   परिघ   प्रियक   पुलक   प्लवंग   पुष्कर   पुष्टिद   पृषत   पाक   पाञ्चाल   पाटल   पाण्डुर   पात   पारशव   पाराशर   पारिजात   पारियात्र   पाली   पिङ्गल   पिङ्गला   पिठर   पिण्डिका   पिप्पल   पौर   पौरव   बहुला   बालेय   भूकम्प   भानुमत्   भीमरथी   भोगिन्   मणिमत्   महानील   महामुख   माण्डव्य   मिश्रक   यामुन   रुधिराक्ष   रूपक   रोमक   वाक्पति   विपाशा   निर्दिष्ट   पक्ष   पटल   पतन   पत्नी   प्रकट   प्रकोप   परचक्र   प्रताप   प्रतिपादन   प्रतिष्ठा   प्रवास   प्रशस्त   प्रसन्न   प्राण   परिप्लुत   पाद   पार्थिव   पिच्छा   पीठ   पीठिका   पीडा   भूप   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP