Dictionaries | References

कानामागून आले व तिखट झालें

शिंगे ही कानानंतर फुटतात पण ती तीक्ष्ण असून टोचतात. यावरून मागाहून येऊन वरचढपणा दाखविणार्‍या व्यक्तीस उद्देशून ही म्‍हण वापरतात.

Related Words

कानामागून आलें शिंगट, तें झालें तिखट   बंड झालें मुलखीं, राजाला भरली धडकी   कानामागून आले व तिखट झालें   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   नासलें मिरें का केजास महाग झालें?   भोजनभाऊ मिळाले अन् अन्नसत्रीं जेऊं आले   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   बायको धमकट, व दादला कसपट   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   असुदी व अबादी   व॥   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   तिखट मीठ लावून सांगणे   गायीचा खूर तिखट   घोडें आपल्‍या गुणाने, झालें ताजेतवानें   कारकून हिशेबाला मुकला, नुकसान आले मालकाला   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   केलें तुका, झालें माका   डोईला टक्‍क्‍ल पडलें, उखळ पांढरे झालें   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   वेडा झाला व कामांतून गेला   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   साखरेविना सांजा व स्त्रीविना संसार व्यर्थ   सूर्य अस्त व मजूर मस्त   फार खाणें व मरणाचे दारीं बसणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP