TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|संत तुकडोजी महाराज|

संत तुकडोजी महाराज - भजन १५६ ते १६०

सर्व सामान्य लोकांच्या मनावर शिक्षणाचे महत्त्व बिंबवणारा , अस्पृश्यता गाडून टाका असे सांगणारा , स्वच्छतेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा , सर्व धर्मांकडं सारख्याच नजरेनं पहा असे सांगणारा, राष्ट्रसंत म्हणजेच संत तुकडोजी महाराज.


भजन १५६ ते १६०

भजन - १५६

नर-जन्म खोवुनीया, मग पावशी अपाया ॥धृ॥

स्वातंत्र्य यात पावे, कर्तव्य साधण्याला ।

जाताचि वेळ वाया, मग काळ ये धराया ॥१॥

साथी न कोणि येई, जिव जातसे दुखाने ।

चौर्‍यांशि भोगताना, बहु कष्टि होत काया ॥२॥

अति गर्भवास जीवा, ना शांतिचा सुगावा ।

घेता नये विसावा, अन्यत्र जन्मुनीया ॥३॥

तुकड्या म्हणे गड्या रे ! समजोनि पाय टाकी ।

'करशील तेचि भरशी', ही याद ठेवुनीया ॥४॥

भजन - १५७

राहता नये जगी या, भोळीव दाखवोनी ! ॥धृ॥

अति क्रूर षड् विकारे, जिव घाबरे थरारे ।

संसार हा बिकटची, वाटे तरे न कोणी ॥१॥

जनलोक त्रास देती, नच संत-संग साधे ।

व्यसनात रमविण्याला, बहु संगि ये दुरूनी ॥२॥

वैराग्य अंगि येता, पळती दुरी उरीचे ।

खाती लुटोनि सगळे, अति प्रेम दाखवोनी ॥३॥

तुकड्या म्हणे रहावे, जग लावुनि जगी या ।

आसक्ति तोडुनिया, सत्कर्म हे करोनी ॥४॥

भजन - १५८

सुख-दुःख भोग सारे, चुकती न हे कुणाला ।

हो संत देव साधू , राजा किंवा प्रजेला ॥धृ॥

केले तसे भरावे, मनि शांत होत जावे ।

प्रभु-नाम गात जावे, समजावुनी मनाला ॥१॥

एक वेळ तूप-मांडा, एक वेळ भूस-कोंडा ।

देऊनि राहि पिंडा, जो भोग दैवि आला ॥२॥

कधि शाल-जोडि अंगी, कधि भूषणेहि जंगी ।

कधि अंग डोकि नंगी, सांगो तरी कुणाला ? ॥३॥

तुकड्या म्हणे 'करावे, तैसेचि हे भरावे' ।

प्रभुला समर्पुनीया, सेवु सुखे तयाला ॥४॥

भजन - १५९

गंगे ! तुझ्या तिराला, मन हे निवांत राही ॥धृ॥

किति शांत धार वाहे ? पाणी अथाह राहे ।

पापी जलात न्हाये, घे सौख्य तो सदाही ॥१॥

वाद्ये अनंत वाजे, किति चौघडे नगारे ।

बहु भक्त येति भोळे, शोभा अगम्य पाही ॥२॥

पितरास स्वर्गि न्याया, जणुं नाव तू तयांची ।

देवोनि अस्थिका ही, जन ठेवतात ग्वाही ॥३॥

योगी-मुनी तिराशी, धरुनी बसे समाधी ।

तुकड्या म्हणे तुझ्या या, तिरि मोक्षची सदाही ॥४॥

भजन - १६०

योगी करी समाधी, रंगोनि अंतरंगी ॥धृ॥

साधोनि कुंभकाला, ब्रह्मांड-शोध घेती ।

राहती निवांत तेथे, त्रिकुटी सदा निसंगी ॥१॥

षड्चक्र-भेद पावे, तनु-अंतरंगि जाता ।

जिव हा सदा सुखावे, स्वरुपी तया अभंगी ॥२॥

मन उन्मनी स्थिरावे, भ्रम-भेद हा विरोनी ।

अमृत-कुंड पावे, अति गोड-गोड गुंगी ॥३॥

अति स्वर्गतुल्य शोभा, पावे तनूत योगी ।

तुकड्या म्हणे बघा हे, मग जन्ममरण भंगी ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-10-02T22:41:36.7600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

normal demand

  • प्रसामान्य मागणी 
  • प्रसामान्य मागणी 
RANDOM WORD

Did you know?

कापूर जाळण्यामागची संकल्पना काय? कांही फायदे आहेत काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.