TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|संत तुकडोजी महाराज|

संत तुकडोजी महाराज - भजन १६१ ते १६५

सर्व सामान्य लोकांच्या मनावर शिक्षणाचे महत्त्व बिंबवणारा , अस्पृश्यता गाडून टाका असे सांगणारा , स्वच्छतेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा , सर्व धर्मांकडं सारख्याच नजरेनं पहा असे सांगणारा, राष्ट्रसंत म्हणजेच संत तुकडोजी महाराज.


भजन १६१ ते १६५

भजन - १६१

हरिनाम हे फुकाचे, जप मानवा ! तु वाचे ।

तुटतील बंध सारे, भव-पाश या जिवाचे ॥धृ॥

मन लावुनी विचारी, धरि एकनिष्ठ तारी ।

निष्काम गा मुरारी, अति हर्षे देव नाचे ॥१॥

नच जाइ पुण्यधामा, बस रे ! करीत कामा ।

कामात लक्ष रामा-वरि, ठेव अंतरीचे ॥२॥

सोडूनि कल्पना ही, निंदा-स्तुती जगाची ।

रंगोनि एकभावे, सुख घे हरी-पदाचे ॥३॥

तुकड्या म्हणे हि वेळा, साधूनि घे फुकाची ।

अनमोल जन्म जाता, मग मार त्या यमाचे ॥४॥

भजन - १६२

सुख येइ घरा, अति कष्ट करा कष्टाविण शांति न होइ नरा ॥धृ॥

कष्टचि करता संत निमाले, तरले या भवदुःखपुरा ॥१॥

कष्टे राज्यहि पावे सुगमे, आळस हा अति दुर करा ॥२॥

कष्टे धर्म, कर्म, व्रत होते, कष्टचि नेई आत्म-पुरा ॥३॥

तुकड्यादास म्हणे, ज्या कष्टी, नारायण हो तेचि वरा ॥४॥

भजन - १६३

चल ऊठ अता, चल ऊठ अता, बघ भानु करी उपदेश मुला ! ॥धृ॥

तापुनि कष्टि करी देहाला, द्यायासी सुख जनतेला ॥१॥

कष्टचि हे सुख देति मनाला, ज्या कष्टे जन-लाभ भला ॥२॥

लाज घेउनी का बसलासी ? जाशिल शेवटि दुःखि खुला ॥३॥

तुकड्यादास म्हणे गुज समजी, करि सेवा जगव्यापि खुला ॥४॥

भजन - १६४

कुणि शत्रु कुणाचा नाहि गड्या ! कुणि मित्र कुणाचा नाहि गड्या ! ॥धृ॥

सर्व असे हे अपुल्या हाती, अपुली कर्मे ग्वाहि गड्या ! ॥१॥

आपण दुसर्‍या दुसरे आपणा, वागु तसे जग राहि गड्या ! ॥२॥

आपण लोभी जगही फसवे, ठगा-ठगाची डाइ गड्या ! ॥३॥

तुकड्यादास म्हणे निर्मळ हो, जग हे ईश्वर पाहि गड्या ! ॥४॥

भजन - १६५

अति व्याकुळ हे मन, शांति नसे, करु काय कसे ? न सुचे हरि रे ॥धृ॥

जप-तप नाना करुनी, श्रमलो, चंचल मन हे नावरि रे ! ॥१॥

तिर्थी धोंडापाणी पुजिले, पक्ष्यासम फेरे करि रे ! ॥२॥

दान-पुण्य योगहि ते केले, वाढे अभिमानचि उरि रे ! ॥३॥

तुकड्यादास म्हणे ज्ञानाविण, सुख नसे दुसरे तरि रे ! ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-10-02T22:43:19.7370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कीर्द

 • कीर्द खतावणी। लिहिणार्‍याच्या सख्या बहिणी। शिल्‍लक ही सावत्र माता। आळस करतां प्रवर्तते घाता।। 
 • कीर्द व खतावणी या जर रोजच्या रोज लिहिल्‍या तर हिशोब व्यवस्‍थित राहून तो वेळेवर उपयोगी पडतो. नाही तर, हिशोब व्यवस्‍थित नसले तर शिलकेस मेळ जमत नाही व ती सावत्र आईसारखी रुष्‍ट होऊन केलेला आळस घातास कारण होतो. याकरितां रोजचे हिशोब व्यवस्‍थित ठेवून शिलकेचा मेळ घालीत गेले पाहिजे. 
RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.