TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|संत तुकडोजी महाराज|

संत तुकडोजी महाराज - भजन ९६ ते १००

सर्व सामान्य लोकांच्या मनावर शिक्षणाचे महत्त्व बिंबवणारा , अस्पृश्यता गाडून टाका असे सांगणारा , स्वच्छतेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा , सर्व धर्मांकडं सारख्याच नजरेनं पहा असे सांगणारा, राष्ट्रसंत म्हणजेच संत तुकडोजी महाराज.


भजन ९६ ते १००

भजन - ९६

काळ प्रभु-चिंतनी जावा, जिवाला वाटते ऎसे ।

दुःख हे मोहपाशाचे, अता तिळमात्र ना सोसे ॥धृ॥

क्षणक्षण काळ हा टपला, लिहाया कर्म जे केले ।

चुकेना भोग कोणाला, करू जैसे भरू तैसे ॥१॥

स्वार्थि हे लोक अवघेची, न कोणी साथ दे अंती ।

न कामी देह-इंद्रिय हे, न लागू याचिये कासे ॥२॥

सखा जो पंढरी-राणा, जिवाचा एक कनवाळू ।

भजू त्यासी मनोभावे, यथामति जाणतो जैसे ॥३॥

म्हणे तुकड्या जगाची ही, उपाधी घात करणारी ।

कळो आले अता सगळे, न कोणी यात संतोषे ॥४॥

भजन - ९७

मना रे ! नाम जप हरिचे, सुखाचे घोस लाभाया ।

भटकशी कां विषय-मार्गी ? अधिकसे दुःख भोगाया ॥धृ॥

कुणी सत् प्रेम धरुनीया, हरीच्या ध्यानि रत होती ।

मिळे साम्राज्य मोक्षाचे, परी ना सोडि हरि-पाया ॥१॥

भक्तिच्या सुख-स्वातंत्र्यी, मोक्षही तुच्छ संतासी ।

अनुभवा घेउनी पाहे, भजुनिया पंढरीराया ॥२॥

म्हणे तुकड्या ऊठ वेगे, साध सत्संगती आधी ।

प्राप्त कर मार्ग प्रेमाचा. दुरावुनि संशयी माया ॥३॥

भजन - ९८

कुणाचा धाक बाळगुनी, आपुला धर्मे त्यजता का ? ।

नीति ही सोडुनी सारी, प्राण परक्यासी विकता का ? ॥धृ॥

आठवा बाळ अज्ञानी, गुरु गोविंदसिंहाचे ।

पुरवि भिंतीमधी त्यांना, न सोडी धर्म तरि ते का ? ॥१॥

सोडता धर्म जरी संभा , न उंचचि राहती डोकी ।

मर्द हा मरती गळ फासे, न दुसर्‍यासी म्हणे 'काका' ॥२॥

धर्म तो शिकवितो सकळा, अमर हा अंतरी आत्मा ।

मराया का भिता ऎसे ? ना तरी देह राहिल का ? ॥३॥

बाळगा धाक देवाचा, जरी पापे करी कोणी ।

आपुल्या सुखस्वातंत्र्या, म्हणे तुकड्या विसरता का ? ॥४॥

भजन - ९९

कठिण ही वेळ प्रभुराया ! आणली का अम्हावरती ?

सुखी नच तिळभरी जनता, विपत्तीची अती भरती ॥धृ॥

न कोणी वीर हे धजती, रक्षण्या दीन लोकांसी ।

लूटती चोर मनमाने, न त्यांना ये दया खंती ॥१॥

मने नास्तीक ही झाली, प्रभूची यादही गेली ।

बोलती आपुल्या बोली, अभिमाने सुख फिरती ॥२॥

मिळेना अन्न कोणाला, कुणी धन सांचुनी ठेवी ।

प्रेम स्वार्थाविना कोठे, कुणाचे ना कुणावरती ॥३॥

न साधू बोध दे कोणा, मौन धरि बघुनि पापासी ।

तो तुकड्यादास सांगतसे, तुझ्याविण ना मिटे भ्रांती ॥४॥

भजन - १००

हरीच्या नाम-स्मरणाने, हरीचे तेज ये अंगी ।

मनाची दुष्टना नाशे, रमे मनही हरी-रंगी ॥धृ॥

मान-अभिमान टाकोनी, कुणी हरिनाम घे वाचे ।

तयासह नाचतो हसतो, हरी करि दास्य निःसंगी ॥१॥

हरीसी जाणुनी कोणी, हरीचे ध्यान धरि चित्ती ।

प्रकाशे तेज हृदयी त्या, लखलखे ब्रह्म सत्संगी ॥२॥

हरी म्हणता हरी होतो, हरी-रुपि साठुनी जातो ।

तो तुकड्यादास सांगतसे, तयाचे सुख ना भंगी ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-10-02T22:25:51.1030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ŚANTANU (ŚĀNTANU)(शन्तनु)

  • King Śantanu, on a par with the Devas, was a great physician (Mahābhiṣak). 
RANDOM WORD

Did you know?

मी ह्या साईट साठी काही करू शकते काय
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.