TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|संत तुकडोजी महाराज|

संत तुकडोजी महाराज - भजन १४१ ते १४५

सर्व सामान्य लोकांच्या मनावर शिक्षणाचे महत्त्व बिंबवणारा , अस्पृश्यता गाडून टाका असे सांगणारा , स्वच्छतेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा , सर्व धर्मांकडं सारख्याच नजरेनं पहा असे सांगणारा, राष्ट्रसंत म्हणजेच संत तुकडोजी महाराज.


भजन १४१ ते १४५

भजन - १४१

नटला हरि सुंदर विश्व कसा, मन मोहुनि ने बघता जिव हे ॥धृ॥

कुणि पंख सुरम्य दिसे म्हणुनी, मज दावित काननि या नटुनी ।

कुणि गोड स्वरे रव काढुनिया, मन रंगविती क्षण या ध्वनिनी ॥१॥

कुणि क्रूर मुखाते फाडुनिया, मनज दाखविती भय काननि या ।

कुणि दीन गरीब अम्ही म्हणुनी, पळती 'भ्या भ्या' हे वदुनीया ॥२॥

कुणि रम्य तुरंब फाकुनिया, वन साजविती मन लाजविती ।

कुणि सुंदर रंग सुगंध भरे, फुलवोनि फुले मजसी दिसती ॥३॥

अति सुंदर बाग दिसे असली, हरि ! जाण तुवा रचली सजली ।

तुकड्याची मती-गति कुंठुनिया, पहाता पाहणेपणिही बसली ॥४॥

भजन - १४२

रमले मन पंढरीराज पदी, न सुटेचि अता हा मोह जिवा ॥धृ॥

किती निर्मल कोमल पाउल रे, पाहताचि तनूचि सुध भुलते ।

डुलते जणु रूप विटे खुलते, फुलते फलते उरि रंग नवा ॥१॥

कटि साजे पितांबर सुंदरसा, जरदार जसा कनकासरिसा ।

शोभे जणु कौस्तुभ चंद्र जसा, फुलला उरि मंजरि-हार नवा ॥२॥

मकरकृति कुंडल हालतसे, शिरि रत्नमुकुट वरि मोर-पिसे ।

बघताचि विटेवर ध्यान असे, मन सोडुनि दे बहिरंग हवा ॥३॥

जणु सगुणरुपे परब्रह्मचि हे, पहायास सदा जिव ये अणि ये ।

तुकड्या म्हणे वाटे सोडु नये, तमनाशक हा किति गोड दिवा ॥४॥

भजन - १४३

गुरुराज कृपाकर ठेवुनिया, अजि ! चारितसे निजज्ञान-फळे ॥धृ॥

सत्वगुणी करवूनि भुमी, श्रध्दा-बिज पेरितसे मधुनी ।

सत्संग-जलाने ओलवुनी, तो बोध-तरूवर लावि बळे ॥१॥

शांति-दया अति कोमलसे, फुटती तरुसी त्या पल्लव हे ।

शाखा अष्टादिक भाव जया, संलग्न अती रमताति जुळे ॥२॥

भक्ति-फुलांचा भार बहू बहरावरि चित्त रमे भ्रमरू ।

आनंद मृदु पवनी डुलतो, सुख देत सदा तरु प्रेमबळे ॥३॥

ज्ञान-फळे अति गोड रुचे, रस सेवु मुखाविण त्या तरुचे ।

तुकड्या म्हणे घ्या रे ! ज्यास रुचे, या या पुढती, व्हा मुक्त बळे ॥४॥

भजन - १४४

चला पंढरी, पंढरी पहायासी । विटेवर उभा हृषिकेशी ॥धृ॥

कटेवरि कर, कर ठेवूनिया, वाट पाहतो म्हणतो 'या या' ।

दया ये तया, सर्व जिवाची या, कष्टतो भक्तांच्या कार्या ॥१॥

दासि जनीच्या, गोवरिया वेची, शेती राखतो सावताची ।

रसिद नेउनी, बेदरि दामाजीची, मडकी घडवित गोराची ॥२॥

सोडि वैकुंठ, वैकुंठ मूळपीठ, धरिली मृत्युलोकि वाट ।

भीवरे तिरी, बसवुनीया पेठ, उघडले दुकान चौहाट ॥३॥

खरेदी केली, पुंडलीके सारी, घेतला विकतचि गिरिधारी ।

भक्तिभावाने, काय त्याचि थोरी, आपण तरुनि दुजा तारी ॥४॥

अती आनंद, आनंद वर्णवेना, भक्त नाचति मिळुनि नाना ।

टाळ-तंबुरे, मृदंग-ध्वनि ताना, मारती रंगुनिया ध्याना ॥५॥

दास तुकड्याची मति कुंठित झाली, पाहता विठ्ठल वनमाळी ।

बघा एकदा, येउनिया जन्मा, करा सार्थक रे ! गा नामा ॥६॥

भजन - १४५

येउ दे दया, दया माय गंगे ! दाटला कंठ चंद्रभागे ॥धृ॥

नसे अधिकार, तव गुण गायासी, कितिक मम अंत सखे ! पाहशी ?

जन्म लाधला, लाधला असे पापी, दूर झालो गे ! तव, तापी ! ॥१॥

झरा प्रेमाचा, प्रपंच-ध्वनि रतला, गुंग आसक्तपणी सुतला ।

दृष्टि सामोरी, सामोरी करि माते ! घेइ दासासी निज हाते ॥२॥

कुणावर घालू, ओझे शरिराचे ?, कोण भागिदार दैवाचे ? ।

प्रसवली कशी, उदरी आम्हाते ? घेइ गे ! पदरी मज माते ! ॥३॥

दृष्टि फिरवूनी, जाळि कटाक्षासी, चाखवी निज-आनंदासी ।

दास तुकड्या हा, जगपाशे श्रमला, संग निःसंग भवी गमला ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-10-02T22:37:42.8700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

proxy solid solution

  • प्रतियोजित सांद्र विलयन 
RANDOM WORD

Did you know?

घराच्या दाराबाहेर शुभ-लाभ कां लिहीतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.