TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|संत तुकडोजी महाराज|

संत तुकडोजी महाराज - भजन ५६ ते ६०

सर्व सामान्य लोकांच्या मनावर शिक्षणाचे महत्त्व बिंबवणारा , अस्पृश्यता गाडून टाका असे सांगणारा , स्वच्छतेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा , सर्व धर्मांकडं सारख्याच नजरेनं पहा असे सांगणारा, राष्ट्रसंत म्हणजेच संत तुकडोजी महाराज.


भजन ५६ ते ६०

भजन - ५६

आपत्काली धैर्य नसावे, ब्रीद कसे तुमचे ? ।

साच बोलुनी साचचि करशी, वाटे मज साचे ॥धृ॥

श्रृती-वेद बहु शास्त्रे वर्णिती 'भक्ती प्रिय तुजला' ।

'याविण काहीच न रुचे आणिक', सत्य बोल मजला ॥१॥

राख राख प्रभु ! लाज आज रे ! घे पोटी पापी ।

तुकड्यादास म्हणे मी उरलो, पायी संतापी ॥२॥

भजन - ५७

दवडु नको रे ! रत्न गवसले, दगडाचे पोटी ।

पाहि दगड शोधुनी, लाव संधान तनूकाठी ॥धृ॥

शरिराचे शरिरात शोधुनी, आत शरिर पाही ।

आंतर शरिरी नेत्र प्रगटती, किति देऊ ग्वाही ॥१॥

तोचि नेत्र पाहता उमेचा, वर शंकर धाला ।

त्रैलोक्याचे जहर प्राशिता, भय नाही त्याला ॥२॥

नेत्राचे बिंदुले शोधता, हरपे मन-दृष्टी ।

जोवरि न मिळे नेत्रि 'नेत्रिया' तोवरी तू कष्टी ॥३॥

सोड पाश हा धर्म-कर्म-संस्कार खटाटोपी ।

पाहि गड्या ! 'डोळ्याचा डोळा' प्रगट दिसे आपी ॥४॥

धन्य धन्य ते गुरूराज, वैभवी स्वरूपाचे ।

तुकड्यादासा दिला ठाव, नित तत्-स्वरुपी नाचे ॥५॥

भजन - ५८

हो जागा, का निजला सखया ! अज्ञानामाजी ? ।

विसरुनिया संधान आपुले, केला भव राजी ॥धृ॥

सुख नाही, सुख नाही बापा ! या झोपेमाजी ।

लावुनि घेशी खटपट मागे. मग करिशी हाजी ॥१॥

नरजन्माची वेळ गमवुनी, का बनशी पाजी ? ।

समज अता तरि, सत्संगाने अनुभव घे आजी ॥२॥

आत्मस्वरूपी स्थिर होउनी, सोडी जग-लाजी ।

अंतर्मुख कर वृत्ति आपुली, धर निश्चय आजी ॥३॥

तुकड्यादास म्हणे का फिरशी ? धरि गुरुचरणा जी !

सत् चित् रुप सोडुनी राहशी, चोरांच्या शेजी ॥४॥

भजन - ५९

ठेवु कुणावर भार ? कन्हैया !

कोण करिल उपकार ? कन्हैया ॥धृ॥

स्वार्थलोभि ही जनता सारी, मज तारक कोणी न मुरारी ! ॥

जीव कसा जगणार ? कन्हैया ! ॥१॥

जिकडे पहावे तिकडे माया, मोहविकारे जळते काया ।

भक्ति कशी घडणार ? कन्हैया ! ॥२॥

तुकड्यादास म्हणे दिन आम्ही, लावी देह सख्या ! तव कामी ।

मज तुचि उध्दरणार कन्हैया ! ॥३॥

भजन - ६०

सोडु नको मज तू गिरिधारी !

दूर करो ही जनता सारी ॥धृ॥

जन म्हणोत मज 'वेडा झाला', तरि न दुःख मम होइ मनाला ।

परि न तुझी मर्जी हो न्यारी ॥१॥

म्हणतिल मज जरि 'ठेवु उपाशी, परि तू रमशिल ना मजपाशी ? ।

तोडु नको अंतरिची तारी ॥२॥

पाहो मज वैर्‍यापरि कोणि, तरि त्याची तिळ न धरी ग्लानी ।

तुकड्याचे भय दुःख निवारी ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-10-02T13:40:43.9170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

रांधणें

 • v t  Cook by boiling, seethe. 
RANDOM WORD

Did you know?

ADHYAY 43 OF GURUCHARITRA IS WRONGLY PRINTED AND ADHYAY 47 AND 48 ARE SAME KINDLY CHANGE or make correction for it
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.