TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|संत तुकडोजी महाराज|

संत तुकडोजी महाराज - भजन १११ ते ११५

सर्व सामान्य लोकांच्या मनावर शिक्षणाचे महत्त्व बिंबवणारा , अस्पृश्यता गाडून टाका असे सांगणारा , स्वच्छतेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा , सर्व धर्मांकडं सारख्याच नजरेनं पहा असे सांगणारा, राष्ट्रसंत म्हणजेच संत तुकडोजी महाराज.


भजन १११ ते ११५

भजन - १११

मराठे शूर-वीरांनो ! निकामा स्वस्थ का बसला ?

धैर्यबल खोवुनी सगळे, भिकारी दास कां झाला ? ॥धृ॥

बघा इतिहास थोडासा, आपुल्या वाडवडिलांचा ।

शिवाजी 'शिवबा' म्हणवताना, रायगडि छत्रपति झाला ॥१॥

कधी शिवला न भीतीला, रंगला राजनीतीला ।

म्हणे 'दंडीन दुष्टाला, वाकविन थोर जरि असला' ॥२॥

गर्जला सिंह जणु धावे, मिळविला तोरणा किल्ला ।

राष्ट्रीचे दास्य खंडुनी, सुखी केले जना सकला ॥३॥

शोभते का तुम्हा ऎसे, तयाचे वंश म्हणवोनी ? ।

प्राण द्या राष्ट्र-सेवेला, भितीने भ्याड का झाला ? ॥४॥

अहो ! मरणे अणी जगणे, दोन्हिही सारखे अपणा ।

ती तुकड्यादास सांगतसे, चमकुनी प्राण द्या अपुला ॥५॥

भजन - ११२

कसा हरि ! स्वस्थ तू आता ? वेळ ही काय उरलीसे ? ।

राहिला धर्म किती ऎसा, तुला का याद नुरलीसे ? ॥धृ॥

जनाची वृत्ति बहिरोनी, पुरी नास्तीकता आली ।

न कुणि पुसताति कोणाला, प्रेम-मायाच हरलीसे ॥१॥

न साधू लक्ष दे धर्मा, न पंडित सांगती वर्मा ।

स्वार्थता भासते सगळी, दयेची वाट सरलीसे ॥२॥

अशी ही अवदशा आता, कोठवरि ठेविशी देवा ! ।

हाक घे दास तुकड्याची, वासना हीच धरलीसे ॥३॥

भजन - ११३

प्रभू ! हा खेळ दुनियेचा, कशाला सांग केलासी ? ॥धृ॥

कुणाला भाग्य देवोनी, बसविले मंचकावरती ।

कुणी किति कष्ट जरि केले, तरी राहतात उपवासी ॥१॥

कुणाला झोपडी नाही, रहाया तिळभरी कोठे ।

तया मुल-बाळ बहु देशी, मजा बहु लांबुनी बघशी ॥२॥

कुणी करताति नवसाला, करोडो द्रव्य देवोनी ।

न देशी पुत्र एखादा, असा का भेद तुजपाशी ? ॥३॥

कुठे हे दे, कुठे ते दे, न देशी सर्व कोणाला ।

सुखास्तव झुरती सारे, कळेना मार्ग कोणासी ॥४॥

म्हणे तुकड्या तुझी लीला, पहाता वेद मौनावे ।

दीन अम्हि काय सांगावे, तुझी माया असे कैसी ? ॥५॥

भजन - ११४

जगाचा मोह ना सोडी, कसा होशील रे ! साधू ? ॥धृ॥

बहु लोकेषणा मागे, न मिळतो वेळ ध्यानासी ।

खोवुनी वेळ ही ऎसी, कसा होशील रे ! साधू ? ॥१॥

इंद्रिये स्वैर चहू देशी, विषय भोगावयासाठी ।

लावुनी पाश हा पाठी, कसा होशील रे ! साधू ? ॥२॥

फसविती वासना सगळ्या, जगाच्या सौख्य-मोहाने ।

न वृत्ती स्थीर करिशी तू, कसा होशील रे ! साधू ? ॥३॥

म्हणे तुकड्या गृहस्थी हो, करी संसार नीतीने ।

जराशा पोट-भीतीने, कसा होशील रे ! साधू ? ॥४॥

भजन - ११५

मना रे ! ध्यास धर हरिचा, विसरुनी लक्ष्य विषयाचे ॥धृ॥

प्रपंची कोण सुखि झाला ? न दिसला, एकिला ऎसा ।

जयाने राम वश केला, वंदिती पाय जन त्याचे ॥१॥

विषय हे नाडिती देहा, नि आयूही फुकी धाडी ।

प्रभु-सुख घे जीवी धरुनी, न भय मग जन्म-मरणाचे ॥२॥

म्हणे तुकड्या धरी नेमा, स्मराया श्रीहरी-नामा ।

नामची नेइ निजधामा, न इतरे कोणि कामाचे ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-10-02T22:30:05.2970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

AVĪCI(अवीचि)

 • One of the twentyeight hells. The following are the twentyeight hells:
  (1) Raurava
  (2) Sūkara
  (3) Rodha
  (4) Tāla
  (5) Viṣāsana
  (6) Mahājvāla
  (7) Taptakumbha
  (8) Lavaṇa
  (9) Vilohita
  (10) Rudhirāmbhas
  (11) Vaitaraṇi
  (12) Kṛmīśa
  (13) Kṛmibhojana
  (14) Asipatravana
  (15) Kṛṣṇa
  (16) Lālābhakṣa
  (17) Dāruṇa
  (18) Pāyavāha
  (19) Pāpa
  (20) Vahnijvāla
  (21) Adhaśśiras
  (22) Sandaṁśa
  (23) Kālasūtra
  (24) Tamas
  (25) Avīci
  (26) Śvabhojana
  (27) Apratiṣṭha
  (28) Aprāci. [Viṣṇu Purāṇa, Aṁśa 2, Chapter 6]. The hell called Avīci is described thus: “This is the hell meant for those who stand false witness, who take false oath and false name. The soldiers of Yama will push these false people into the hell of Avīci, from the top of a mount which is a hundred yojanas (league) high. The place of Avīci, like the waves of the ocean, is swelling and falling and swaying and surging always. When sinners fall there their bodies will be crumbled to pieces. Their life will enter into new bodies and then the punishment will be repeated again and again.” [Devī Bhāgavata, Skandha 8].
   
RANDOM WORD

Did you know?

कांही धर्मात प्रेताचे दहन तर कांहीत दफन कां करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.