स्वात्मसौख्य - उपासनाकांड ओवी संग्रह ११

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


ऋग्वेदवाक्य पठण भावें । करिती प्रज्ञान वैभवें ॥

वेदान्त महावाक्य गौरवें । शुद्ध अवयवे शोभती ॥१०१॥

पूर्वाध्यायीं प्रारंभ । दक्षिणाम्नाय केला स्तंभ ॥

परि हा आनंदाचा कोंभ । निजारंभ वोपिला ॥१०२॥

हें स्वानंदाचे वैभव । गुरुपरंपरा लाघब ॥

भक्तिमात्रें सुखार्णव । महानुभाव जाणती ॥१०३॥

प्रेमें गुरुची गुरुभक्ती । प्रेमें विकल्पातीत होती ।

प्रेमें सच्छिष्य सेवा करिती । विश्रांति पावती निजबोधें ॥१०४॥

गुरुविणें देव न दिसे । गुरुविणें कांही न भासे ॥

गुरु अंतर्बाह्य वसे । रिता ठाव नसे गुरुविणें ॥१०५॥

तैसा माझा पूर्ण गुरु । प्रगट झाला सर्वेश्वरु ॥

आतां करीन उपचारु । विश्वास धरुं दर्शनाचा ॥१०६॥

दर्शनें तात्काळ मुक्तता । नातळे तयासी बद्धता ॥

बद्धमुक्ततेची चिंता । नसे सर्वथा सेवकातें ॥१०७॥

जे सदगुरुचरणी रत । ते सहजची जीवन्मुक्त ॥

जीवन्मुक्त तेचि संत । न बाधित ज्यालागीं ॥१०८॥

जे चिरंजीव सुखरुप । ज्यासी नातळे त्रिविध ताप ।

त्यासी कैचा अहंकंप । तपती तप तपस्वी ॥१०९॥

तरी काय वांछिती कामना । कामना नरकाची वासना ॥

समस्त भ्रममात्र रचना । भ्रमणा कोणा नातळे ॥११०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP