स्वात्मसौख्य - उपासनाकांड ओवी संग्रह १०

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


परिसता आचार्यपदवी । भ्रम निरसवी चित्ताचा ॥९१॥

ब्रह्मस्वरुपाचार्य । गोमतीतीर्थ परमालय ॥

स्वरुप ब्रह्मचारी अपरसूर्य । सकळ कार्य जाणता ॥९२॥

सामवेदवाक्य पठण । तत्त्वमस्यादि विवरण ॥

जेथे मुमुक्षाचें मन । आत्मसाधन पूर्णत्वें ॥९३॥

जोशी मठ उत्तराम्नाय । आनंदानंदी सांप्रदाय ॥

गिरी पर्वत सागर त्रय । संन्यास होय या नांवे ॥९४॥

पद बदरिकाश्रम क्षेत्र । नारायण देवता विचित्र ॥

देवी पूर्ण गिरी पवित्र । मंत्रशास्त्र जाणती ॥९५॥

नर त्रोटकाचार्य सज्जन । अलकानंद तीर्थ पावन ॥

आनंद ब्रह्मचारी सधन । जो निजखूण लक्षिता ॥९६॥

अथर्वण वेदवाक्य पठण । जें पूर्णाचें पूर्णपण ॥

सकळविषयीं समाधान । अरि दुर्जन दंडिले ॥९७॥

पूर्व दिशा पूर्वाम्नाय । भोगवर्धन मठ अभिप्राय ॥

भोगावरी संप्रदाय । वन अरण्य संन्यासी ॥९८॥

पद पाहतां पुरुषोत्तम । क्षेत्र जगन्नाथ परम ॥

विमलादेवीचें निजधम । सुख विश्राम पावली ॥९९॥

बळिभद्र पद्माचार्या । प्रकाश ब्रह्म गुरुवर्या ॥

महोदधि तीर्थी जी स्वामिया । स्त्रानें अपाया नासिजे ॥१००॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 13, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP