स्वात्मसौख्य - उपासनाकांड ओवी संग्रह ४

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


विशाल ग्रामातें वसविलें । आपुले स्वबुद्धि पालन केलें ॥

काय अधमत्व प्राप्त झालें । योग्य केलें म्हणोनी ॥३१॥

औदार्य अतर्काचा उदधी । स्वतः पावला मंदबुद्धी ।

मंदबुद्धी तेजोनिधी । बाह्य उपाधि विधिबाह्य ॥३२॥

मंत्रशास्त्र विवंचना । प्रगट झाली उपासना ॥

गुह्य वस्तूची वेधना । विकल्प मना न बाधी ॥३३॥

मनापरती गुह्य वस्तु । जेथे मनपवनासी अस्तु ॥

तेथीचा बोलिजे वृत्तान्तु । सकळ स्वार्थु कल्पिला ॥३४॥

अज्ञानज्ञानाची मिश्रता । तेथे होईल ऐक्य चित्ता ॥

सुहद आत्म्यापरी श्रोता । जैसा भ्राता सौमित्रा ॥३५॥

पद्मपुष्पीं भ्रमर लुब्ध । सदैव सेविताहे सुगंध ॥

मुमुक्षा लाहे तरी बोध । वेदशुद्ध बोलणें ॥३६॥

श्रवण भाविकाची गोडी । अपेक्षित पदार्थ आवडी ॥

मागुनी घेतां लज्जा सोडी । तैसी परवडी मुमुक्षा ॥३७॥

त्रिकांड ब्रह्मविद्या गहन । कर्म उपासना आणि ज्ञान ॥

विशाल नेत्रीचें अंजन । तेथुनि त्रिगुण प्रगटती ॥३८॥

उपासना विष्णुमूर्ती । सत्त्वें प्रकाशला त्रिजगतीं ॥

धारणा धरिली कारणपंथीं । अनुभवयुक्ती सज्जना ॥३९॥

कारण कारणातें प्राशी । प्रथमा म्हणावें तयासी ।

लक्षितां पंचमकारासी । विकल्पतेसी नातळे ॥४०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 12, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP