स्वात्मसौख्य - उपासनाकांड ओवी संग्रह ७

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


निजसुखीं सुखाचा सुकाळू । स्पर्शास्पर्श कैचा विटाळू ॥

जेथे द्वैताचा दुकाळू । स्वानंद कवळू भूतमात्रीं ॥६१॥

त्या कवळाचें महिमान । कुलार्णव बोले आपण ॥

वदत झाला गौरीरमण । जेणें दूषण न बाधी ॥६२॥

दूषण देती अज्ञान जग । ज्यासी ठाऊक नाही मार्ग ॥

गुह्य ज्ञान विचार सांग । करिती वेग स्वहिताचा ॥६३॥

श्रेष्ठ श्रेष्ठांचे आचरण । प्रारंभीं मुख्य गजानन ॥

उपासना भगवदभजन । करिता पूर्ण तो झाला ॥६४॥

चौदा विद्या चौसष्ट कळा । श्रीमंत आरक्त शारदा बाळा ॥

अर्धचंद्र शोभा कपाळा । साक्ष घननीळा पैं जैसा ॥६५॥

सकळ विघ्नातें नाशिलें । वेदें मस्तकीं नाम धरिलें ॥

युगानुयुगी प्रख्यात झालें । त्रिगुणीं संचलें स्वरुप ॥६६॥

मुख्य गुरु श्रीशंकर । अविगत पावला अधिकार ॥

गुह्य उपासना प्रकार । बोधिला साचार गुरुत्वें ॥६७॥

अविगतें स्थापिला विरिंची । शक्तिबळेम सृष्टीसी रची ॥

महिमा वाढविली स्थूळाची । कर्मविधीची भावना ॥६८॥

स्वयं ब्रह्मा प्रसन्न झाला । मार्कडेयासी बोध केला ॥

आयुष्य चिरकाळ पावला । मृत्यु ज्याला नातळे ॥६९॥

मार्कडेयाचा सौरस । रोमऋषीसी अभ्यास ॥

दावोनि आपुला चिद्विलास । कर्मपाश छेदिला ॥७०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 12, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP