स्वात्मसौख्य - उपासनाकांड ओवी संग्रह ३

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


कर्मकांड झालें प्रथम । आतां उपासकाचा काम ॥

पूर्णकर्ता सर्वोत्तम । विधिचा नेम नेमिला ॥२१॥

शक्ति अर्चन तपोधन । जनक जननी हे प्रमाण ॥

तेथें निंदास्तुति दूषण । ब्रह्मा आपण न बोले ॥२२॥

मृत्तिकेपासुनी घट झाला । यथाकाळें जरी भंगला ॥

स्वरुपीं न मिळतां राहिला । व्यर्थ केला सायास ॥२३॥

स्वातिबिंदु अवचित पडे । मुक्त शुक्तिकेवेगळे न घडे ॥

कठिणत्वाचा दंभ जडे । जैसे खडे पाषाण ॥२४॥

समुद्रामाजील पाषाण । तेचि श्रीमंताचें भूषण ॥

शिवशक्तीचा योग जाण । विद्वज्जन जाणती ॥२५॥

शिवशक्तीचा अपार पार । अवसान आलें स्वरुपावर ॥

जन्ममृत्यूचा प्रकार । विधिचा व्यापार जाणिजे ॥२६॥

उपासक पितामह वरिष्ठ । तेणें कर्म केलें श्रेष्ठ ॥

जगबुद्धि झाली भ्रष्ट । तैसें अदृष्ट ओढवें ॥२७॥

पूर्वाध्यायीं कर्मविधि । बोले द्वितीयकांड समाधि ॥

अद्वैत वाक्य धरोनि संधि । पैल अपराधी मी नव्हे ॥२८॥

अपराध सर्वासी लागला । पुरुष स्वस्त्रिये जी मीनला ॥

तो काय शासनातें पावला । स्पर्श झाला म्हणोनी ॥२९॥

आपले वित्त संग्रह करितां । अन्यत्र इच्छा न इच्छितां ॥

त्यासी पापरुपी म्हणतां । नव्हे तत्त्वता तो बद्ध ॥३०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 12, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP