मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : उत्तरार्ध ३|
पर्यकशौचप्रयोग

धर्मसिंधु - पर्यकशौचप्रयोग

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.


कोणत्याही पुण्य दिवशीं एखाद्या गृहस्थानें आपल्या अग्रभागीं संन्याशास आसनादिकावर बसवून '' गुर्वनुज्ञातो यतये पर्यकशौच करिष्ये '' असा संकल्प करावा. नंतर वामभागीं प्राकसंस्थ असे पांच मृत्तिका भाग व दक्षिण भागींही तसेच पांच मृत्तिका भाग ठेवावेत. वामदक्षिण भागी शुद्धोदक ठेविल्यावर वाम भागाकडील पहिल्या भागानें पांच वेळ मृत्तिका व उदक यांनी यतीचे दोन जानु दोन हातांनी एकेच वेळीं धुवावेत. शेवटच्या प्रक्षालनाचे काळीं मृत्तिका भाग संपवावा. असेंच पुढील भागांविषयीं जाणावें. नंतर दक्षिण भागाकडील पहिल्या भागांतील अर्ध्या मृत्तिकेनें आपला डावा हात मृत्तिका व उदक यांनीं दहा वेळ प्रक्षालन करुन दुसर्‍या अर्ध्या भागानें त्याच उदकानें दोन हात सात वेळ प्रक्षालन करावेत. अशीच योजना पुढेही करावी. संख्येविषयीं विशेष प्रकारः-- डाया बाजूकडील दुसर्‍या भागानें चार वेळां दोन्ही जंधा एकाच काळीं प्रक्षालन करुन दक्षिणेकडील दुसर्‍या अर्ध्या भागानें सात वेळां डावा हात प्रक्षालन करावा व दुसर्‍या अर्ध्या भागानें चार वेळां हात प्रक्षालन करावेत. डाव्या बाजूच्या तिसर्‍या भागानें यतीचे घोटे तीनदां प्रक्षालन केल्यावर दक्षिणेकडील अर्ध्या भागानें डावा हात सहा वेळ व दोन्हीही हात चारदां प्रक्षालन करावेत. डाव्या बाजूच्या चवथ्या भागानें यतीचे पादपृष्ठ दोनदां व दक्षिणेकडील अर्ध भागानें आपला डावा हात चार वेळां व दोन हात दोन्ही वेळ अवशिष्ट अर्ध्या भागानें प्रक्षालन करावे. डाव्या बाजूच्या पांचव्या भागानें यतीचीं पादतलें एकदां व उजव्या बाजूच्या अर्ध्या पांचव्या भागानें डाव्या पायाचें दोनदां व अवशिष्ट अर्ध्या भागानें दोन पायांचें एकदां प्रक्षालन करावें.

N/A

References : N/A
Last Updated : March 09, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP