मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : उत्तरार्ध ३|
वृषाचें लक्षण

धर्मसिंधु - वृषाचें लक्षण

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.

This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


ज्याचा वर्ण आरक्त असून मुख व पुच्छ यांचा वर्ण पांडुर असेल व ज्याचे खूर व शिंगें पांढरीं असतील तो नीलवृष जाणावा. अथवा ज्याचा वर्ण श्वेत असून मुख व पुच्छ हीं श्यामवर्ण असतील तो नीलवृष होय. किंवा सर्वाग श्यामवर्ण असून मुख व पुच्छ श्वेतवर्ण असेल तर तो नीलवृष होय. वृषाचा अभाव असल्यास मृत्तिकेचा किंवा पिठाचा वृष करुन होमादिविधीनें वृषोत्सर्ग करावा, असें कांही ग्रंथकार म्हणतात. यथोक्त वृष न मिळाल्यास जसा मिळेल तसा २ वर्षाचा, १ वर्षाचा वृष, एक वर्षाहून अधिक वयाच्या ४ किंवा १ वत्स ( कालवड ) तरी असावी. याविषयींचा प्रयोग आपापल्या सूत्राप्रमाणें ग्रहण करावा. डाव्या हातानें वृषाचें पुच्छ धरुन उजव्या हातानें तिल व कुश यांसहित उदक घेऊन प्रेताचे गोत्राचा उच्चार करावा; व '' अमुकस्मै वृष एष मया दत्तस्तं तारयतु '' असें म्हणून सुवर्णासहित उदक भूमीवर सोडावें. त्या वृषास कोणी धरुं नये व त्यास कोणी वाहूं नये. त्या गाईचें दोहन करुं नये व तिला कोणी बांधूं नये. पति असून पुत्रयुक्त अशा सुवासिनेचा वृषोत्सर्ग करुं नये. वृषोत्सर्गस्थानीं एक दूध देणारी गाय द्यावी. पति व पुत्र यांतून एक नसेल तर स्त्रियांचाही वृषोत्सर्ग करावा. सहगमन असल्यास स्त्रियांचे वृषोत्सर्गस्थानीं गायच द्यावी. वृषोत्सर्ग सांगतेसाठीं, तिल, उदकुंभ, गाय, वस्त्र व हिरण्य हीं पांच दानें करावी. ११ व्या दिवशीं दुसरें अशौच प्राप्त झाल्यास वृषोत्सर्गादिक आद्य मासिक व शय्यादिक दानें करावींच. अशा रीतीनें वृषोत्सर्ग केल्यास अश्वमेध यज्ञाचे फल मिळतें व ज्याच्या उद्देशानें नील वृषाचा उत्सर्ग केला तो उत्तम गतीस जातो. वृषोत्सर्ग मागच्या १० व पुढच्या १० पुरुषांस पवित्न करितो. याप्रमाणें वृषोत्सर्ग सांगितला.

N/A

References : N/A
Last Updated : March 04, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP