मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|संत तुकाराम अप्रसिद्ध अभंग|संग्रह ४|
येथें कोणाचें काय बा गेले...

संत तुकाराम - येथें कोणाचें काय बा गेले...

संत तुकाराम गाथेत समाविष्ट नसलेले अप्रसिद्ध अभंग.


येथें कोणाचें काय बा गेलें । ज्याचें त्यानेंच अनहित केलें ॥ध्रु०॥

संतीं सांगितलें ऐकेना । स्वतां बुद्धिही असेना ।

वृत्ति निवरली पिकेना । मूढ कोणाचें ऐकेना ॥१॥

अन्य यातिचे संगति लागे । साधुजनांमध्यें न वागे ।

केल्यावीण पराक्रम सांगे । जेथें सांगे तेथेंचि भीक मागे ॥२॥

नीत टाकुनी अनीत चाले । भडभड भलतेंच बोले ।

मत्त होउनी उन्मत्त डोले । अखेर फार वाइट झालें ॥३॥

तुका म्हणे कांहीं नेम । चित्तीं न धरी अधम ।

सांग पडलासे भ्रम । अंतीं कुटील त्यासी यम ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : April 05, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP