मराठी मुख्य सूची|विधी|पूजा विधी|दत्त उपासना|
दत्तभजनम्

दत्तभजनम्

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.
Dattatrya is considered by some Hindus, to be god who is an incarnation of the Divine Trinity Brahma, Vishnu and Mahesh.


१. श्रीअनसूयानन्दन दत्त

२. भक्तकामकल्पद्रुम दत्त

३. विध्नांबुधिशतभास्कर दत्त

४. धूल्यङिकततनुधूसर दत्त

५. सुरनरमुनिकिन्नरनुत दत्त

६. यज्ञयागजपतोषित दत्त

७. दण्डकमण्डलुशोभित दत्त

८. भुक्तिमुक्तिसौख्यप्रद दत्त

९. संसारांबुधिपारण दत्त

१०. कलिकल्मषसुविदारण दत्त

११. भागीरथ्यववगाहन दत्त

१२. कोल्हापुरभिक्षाटन दत्त

१३. गिरिवरसानुकृतालय दत्त

१४. मातापुरशयनालय दत्त

१५. सुरनरमुनिवरदेशिक दत्त

१६. सर्वघर्मविनायक दत्त

१७. गीतरागनृत्यप्रिय दत्त

१८. सर्वकर्मसाक्ष्यक्रिय दत्त

१९.स्वधर्मपालनरतनुत दत्त

२०. बाह्माडम्बरवर्जित दत्त

२१. भूतप्रेतविद्रावक दत्त

२२. नित्यसत्यप्रचारक दत्त

२३. कर्पटकंथाधारक दत्त

२४. विद्यावारिधिमौक्तिक दत्त

२५. जारणमारणमारण दत्त

२६. उच्चाटनसंनाशन दत्त

२७. ग्रहपीडनविनिवारण दत्त

२८. आधिव्याधिविदारण दत्त

२९. दरिद्रयर्णविमोचन दत्त

३०. आनंदाब्ध्युन्मज्जन दत्त

३१. जर्जरवन्ध्यासुतप्रद दत्त

३२. दीन’ रङ्ग’ शान्तिप्रद दत्त

३३. दाहभूमिश्वक्रीडन दत्त

३४. नूतनभस्मविभूषित दत्त

३५. अवधूताभिधसंस्तुत दत्त

३६. निगमागमसारस्वत दत्त

३७. दयादानदमशिक्षक दत्त

३८. विश्वंभरसुदिगंबर दत्त

३९. लाभालाभसमप्रिय दत्त

४०.चेलकुचेलसमप्रियदत्त दत्त

४१. बालोन्मत्तपिशाचक दत्त

४२. रेवातीरपरिक्रम दत्त

४३. परमहंसपरिव्राजक दत्त

४४. नग्नोन्मत्तक्षणपक दत्त

४५. आत्मशास्त्रसुविशारद दत्त

४६. आशापाशविनिर्गत दत्त

४७. सदा सर्वदा निर्मल दत्त

४८. घूतचित्तनिरामय दत्त

४९. कर्मबाह्यकर्मप्रिय दत्त

५०. धर्मबाह्यकर्मप्रिय दत्त

५१. कर्माकर्मविवर्जित दत्त

५२. धर्माधर्मविवर्जित दत्त

५३. मानामानकम्पित दत्त

५४. रागद्वेषावञ्चित दत्त

५५. मेघाडम्बरश्यामल दत्त

५६. श्रीपादश्रीवल्लभ दत्त

५७. दूरीकृतसुरपतिभय दत्त

५८. दूरीकृतसुरपतिभय दत्त

५९. विष्णुशर्मद्विजनुत दत्त

६०. कार्तवीर्यमुक्तिप्रद दत्त

६१. पिङगलनागसुपूजित दत्त

६२. निर्मल निश्चल निष्क्रिय दत्त

६३. औदुम्बरतलकेतन दत्त

६४. शुद्धप्रेमसुवेतन दत्त

६५. दांभिकनास्तिकनिंदित दत्त

६६. साधुवृन्दसुवन्दित दत्त

६७. पापपुण्यविवर्जित दत्त

६८. नित्यानंदस्मन्वित दत्त

६९. मितमाधूकरभोजन दत्त

७०. वेदैकाक्षरकूजन दत्त

७१. वादविवादतिरोहित दत्त

७२. सुखसंवादप्रकाशित दत्त

७३. राजराजसुपूजित दत्त

७४. हीनदीनसंपूजित दत्त

७५. संन्यासाश्रमबहुमत दत्त

७६. नैष्ठिकवाडवबहुमत दत्त

७७. सुरनरमुनिगणप्रार्थित दत्त

७८. बाहषट्‌कसमन्वित दत्त

७९. मुखशशिजितरजनीकर दत्त

८०. रविविधुतारकभास्कर दत्त

८१. त्र्यायुधमण्डितवरनुत दत्त

८२. नानारुपविभूषित दत्त

८३. अत्रेयानंदप्रद दत्त

८४. मन्त्रतन्त्रविशारद दत्त

८५. वैदिकधर्मप्रचारक दत्त

८६. नास्तिकवादविदूषक दत्त

८७. पादपद्मजितपङकज दत्त

८८. अनिलाश्वारुढात्रिज दत्त

८९. पञ्चमकारसुदूरग दत्त

९०. विध्वंसितसंसृतिनग दत्त

९१. वागर्थप्रतिपादक दत्त

९२. सत्यार्थप्रविबोधक दत्त

९३. पण्डितगुणिजनमण्डित दत्त

९४. दुर्जनदुर्मुखदण्डित दत्त

९५. विषयविदग्धविदूषित दत्त

९६. सज्जनहरिजनसंस्तुत दत्त

९७. नानातर्कप्रभञ्जन दत्त

९८. निर्मल नित्य निरञ्जन दत्त

९९. पाखण्डप्रियखण्डित दत्त

१००. सद्धमचिरणावृत दत्त

१०१. खेचरभूचमार्गद दत्त

१०२. ब्रह्मक्षत्रविट्‌शूद्रप दत्त

१०३. ब्रह्मचारिगृहिवनस्थ दत्त

१०४. देशिकवरसंपूजित दत्त

१०५. नारदतुंबरकीर्तित दत्त

१०६. साधुवृन्दपरिनर्तित दत्त

१०७. ब्रह्मानंदपरिप्लुत दत्त

१०८. कैवल्यामृतपानद दत्त

इति श्रीदत्तपादारविन्दमिलिन्दब्रह्मचारिपाण्डुङग ( रङग अवधूत )

महाराजविरचितं दत्तभनं संपूर्णम् ।

N/A

References : N/A
Last Updated : March 11, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP