मराठी मुख्य सूची|विधी|पूजा विधी|दत्त उपासना|
ज्या संगतीनेंच विराग झाला...

श्री दत्तगुरुपादुकाष्टक - ज्या संगतीनेंच विराग झाला...

श्री दत्तगुरुपादुकाष्टक

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.
Dattatrya is considered by some Hindus, to be god who is an incarnation of the Divine Trinity Brahma, Vishnu and Mahesh.


ज्या संगतीनेंच विराग झाला ॥ मनोदरींचा जड भाग गेला ॥

साक्षात् परात्मा मज भेटवीला ॥ विसरूं कसा मी गुरुपादुकांला ॥१॥

सद्योगपंथें घरिं आणियेलें ॥ अंगेंच मातें परब्रह्म केलें ॥

प्रचंड तो बोधरवी उदेला ॥ विसरूं कसा मी गुरु० ॥२॥

चरा चरीं व्यापकता जयाची ॥ अखंड भेटी मजला तयाची ॥

परंपदीं संगम पूर्ण झाला ॥ विसरूं कसा मी गुरु० ॥३॥

जो सर्वदा गुप्त जनात वागे ॥ प्रसन्न भक्तां निजबोध सांगे ॥

सद्भक्तिभावाकरितां भुकेला ॥ विसरूं कसा० ॥४॥

अनंत माझे अपराध कोटी ॥ नाणी मनीं घालुनि सर्व पोटीं ॥

प्रबोध करितां श्रम फार झाला ॥ विसरूं क० ॥५॥

कांहीं मला सेवनही न झालें ॥ तथापि तेणें मज उद्धरीलें ॥

आतां तरी अर्पिन प्राण त्याला ॥ विसरूं क० ॥६॥

माझ्या अहंभाव असे शरींरी ॥ तथापि तो सद्गुरु अंगिकारीं ॥

नाहीं मना अल्प विकार झाला ॥ विसरूं क० ॥७॥

आतां कसा मी उपकार फेडूं ॥ हा देह ओंवाळुनि दूर सोडूं ॥

म्यां एकभावें प्रणिपात केला ॥ विसरूं क० ॥८॥

जया वर्णितां वर्णितां वेदवाणी ॥ म्हणे नेति नेति ती लाजे दुरूनी ॥

नव्हे अंत न पार ज्याच्या रुपाला ॥ विसरूं क० ॥९॥

जो साधुच्या अंकित जीव झाला ॥ त्याचा असे भार निरंजनाला ॥

नारायणाचा भ्रम दूर केला ॥ विसरूं क० ॥१०॥

इति श्रीनारायणविरचितं गुरुपादुकाष्टकं संपूर्णम् ॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥

N/A

N/A
Last Updated : February 10, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP