TransLiteral Foundation

नागनाथ माहात्म्य - करुणाष्टक

नागनाथ हे नवनाथापैकी असून ते साक्षात शंकराचाच अवतार होय.


करुणाष्टक

श्रीनागनाथा कर ठेवि माथा ।

संसार व्याधी निरसी समर्था ।

तू थोर दाता या मृत्युलोकी ।

कृपाकटाक्षे मज आवलोकी ॥१॥

मी मागतो तुज एक दान ।

त्वरे निवारी भवदुष्टस्वप्न ।

उदार राजा शिव सिद्धनाथा ।

कृपानिधी तारक तारि आता ॥२॥

नको विचारु गुणदोष माझे ।

शरणागताचे तू घेशि ओझे ।

सांभाळ बापा आपुल्या ब्रिदासी ।

चिंतीतसे मी तुझिया पदासी ॥३॥

मी थोर कृतघ्न मोठा ।

पादारविन्दी न घडेचि निष्ठा ।

हे एक ठायी मन ठेवि देवा ।

ऐक्य करी सत्वर जीवशीवा ॥४॥

तपतीर्थ नेम ।

त्रिसंध्या विधियुक्त कर्म ।

वैराग्य देही अणुमात्र नाही ।

भावार्थ भक्ती न घडेचि काही ॥५॥

अपराधी अपराधराशी ।

समासमुद्रा मज मोक्ष देशी ।

बद्धत्वतेचा भ्रम हारवीसी ।

विकर्म इंधन ज्ञाननळेचि नाशी ॥६॥

तापवीरा गुरु आवतारा ।

जडजीव नामस्मरचेचि तारा ।

अज्ञान ज्ञान निरसूनि दोनी ।

विज्ञानबोध परवस्तुदानी

गुरु सिद्ध तू फणीन्द्रा

तू दाविसी खेचरी सिद्ध मुद्रा ।

शीघ्रासन घालुनी बैसवीला ।

म्हणे सिद्धलिंग हे दाखविले मजला ॥७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-27T14:09:57.8970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

रुंद-रुंद केल्यारि पिंदता, लांब केल्यारि मोडता

  • ( गो.) रुंद करायला जावें तर फाटतें आणि लांब करायला जावें तर मोडतें. दुराराध्य माणसाची कशीच समजूत पटत नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

Navchandi Paath explain why it should be done?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.