TransLiteral Foundation

नागनाथ माहात्म्य - अज्ञानसिद्धकृत संकटहरणी - प्रसंग तिसरा

नागनाथ हे नवनाथापैकी असून ते साक्षात शंकराचाच अवतार होय.


अज्ञानसिद्धकृत संकटहरणी - प्रसंग तिसरा

श्री गुरु नागनाथाय नमः । जय जयाजी योगी शिरोमणी ।

तुझी बोलो योग हरणी ।

जेणे पावेल उन्मनी ।

का स्मशानी अखंड लोळे ॥१॥

नवनिधी असोनी गाठी । का त्वा लाविली लंगोटी ।

जनमान घेवोनी सृष्टी । कुबेर धटी का लोंबविली ॥२॥

रिद्धि सिद्धि कुमंडला । ओढावया शाल दुशाला ।

असोनी का गज चर्म लेयाला । भुकेलासीदारोदारी ॥३॥

गळा घालावया चंद्रहार । मोहनमाळा मुक्तावर ।

असोनीगळा मानवशीर । हाती खापरकासया ॥४॥

पलंग न्याहळी समया । रत्‍न जडित सिंहासन राया ।

असोनी राखे लोळावया । हरुष कागा ॥५॥

भोजनासी मिष्टान्न । तरी का सत्रावी अमृतपान ।

भाजा दोघी अंगवण । सांडुनी भोगणे उन्मदरसा ॥६॥

आपण तो योगी शिराणा । थोरला देव पळाला राणा ।

येर ते गेले राना । घरमाना पुढे नाही ॥७॥

येराची काय सांगू कथा ।

धीर धरु आवाका सांडी चित्ता ।

तू जाहलासी पळता । महा संकट आता ।

कायसे आम्हा ॥८॥

तू म्हणसी काय संकट । प्रत्यक्ष पळाला नीलकंठ ।

म्हणोनी दाटला माजा कंठ । परते संकट हरहरा ॥९॥

हर हे योगेश्वरी । अघटीत माया जोगेश्वरी ।

तू जाणता इचीपरी । एक छत्री सांडून पळाला ॥१०॥

म्हणोनी उत्कंठा माझिया मना ।

धावपाव गा कैलासराणा ।

पुढिलीया प्रसंगी पंचवदना ।

सगुण ध्याना अगम्य हरा ॥११॥

इति श्रीसंकट हरणी शिव ग्रंथ ।

भावे प्रार्थिला कैलासनाथ ।

श्रोता सावध चित्ता । प्रसंग वडवाळसिद्ध नागेश ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-27T13:45:16.2500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

pork barrel

  • पोर्क बॅरल 
RANDOM WORD

Did you know?

पुष्पे पत्रे, किती काळाने शिळी ( निर्माल्य ) होतात ? पूजेत वापरू नयेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.