TransLiteral Foundation

नागनाथ माहात्म्य - उद्धवाचिद्धनकृत नागनाथ चरित्र

नागनाथ हे नवनाथापैकी असून ते साक्षात शंकराचाच अवतार होय.


उद्धवाचिद्धनकृत नागनाथ चरित्र

बरवी संतचरित्रे हो ! पावन परम पवित्रे हो ॥ध्रु॥

नागधर्मधर नगतनयावर प्रगटुनि या भूलोका ।

नागनाथ हे नाम धरिले शिव मानुरि अवलोका ॥१॥

कुश्चित स्वरुप नोळखती जन धरुनि राहसि माळी ।

अंगावरते विंचू किरडे, कोणी न येती जवळी ॥२॥

जो देखे तो करी उपेक्षा, शीत वृष्टी उन सोशी ।

एकलिंग तेली सद्भावे आला चरणापाशी ॥३॥

भावे सेवा करुनि निशिदिनि पर्णकुटी रचियेली ।

उत्तम अन्ने करी घरीहुनि येऊनि भोजन घाली ॥४॥

एके दिवशी सायंकाळी नीजगृहा प्रति जाता ।

मार्गी काही नवल वर्तले ऐका सज्जन येता ॥५॥

वर्धमान चिलवंत कुमारी सोळा वर्षे झाली ।

आयुःसरता प्राणा त्यजुनी प्रेतरूप पडियेली ॥६॥

माड रचोनि स्वयाति मेळा श्मशानभूमी नेती ।

एकलिंग तेली तिसि पाहे उतरुनि दृष्टी वरुती ॥७॥

भूमीशी हात घासुनि तीचे भाली चर्ची भावे ।

’नागनाथ बोलावित’ म्हणता उठोनि पाठी धावे ॥८॥

भय पावुनिया स्मशान जन हे समीप कोणी येना ।

राक्षस पिशाच भूते प्रेते खेळविताती नाना ॥९॥

सहज विनोदे करिता अद्भुत नवल वर्तले कैसे ।

दोघे धावत येता देकुनि नागनाथ मनि हासे ॥१०॥

नवनाथ चौर्‍यांशी सिद्धा वार्ता हे श्रुत होता ।

व्याघ्रसिंहसर्पावरि बैसुनि येती दर्शन आता ॥११॥

ऐसे जाणोनि एकलिंगा स्वमुखे आज्ञा करिती ।

’सामोरा तू हि जाय’ म्हणता बाहिर रचिता भिंती ॥१२॥

येरु वरुता बसोन चिखल धोंडे रचीत होता ।

नागेशाची आज्ञा होता चाल तिसि म्हणे आता ॥१३॥

भिंतीवरुते बसुनी त्याला घेऊनिया तो आला ।

पर्णकुटीके नागनाथ तो काय करीता झाला ॥१४॥

नग्नस्त्रियाते सेवा करिता वाम चरण उतरोनी ।

वरद बसैया नाम ठेविले स्त्रीचा पुरुष करोनी ॥१५॥

साक्षात्‌ शंकर जाणूनिया संत लागती पायी ।

लीलाविग्रहि अवतरला तो येथे संशय नाही ॥१६॥

ऐसे अपार संत वर्णिता संशय सर्वहि जातो ।

आठविले ते एक्या भावे उद्धवचिद्धन गातो ॥१७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-27T14:03:04.7100000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

inverse sampling

  • व्यस्त नमुना घेणे 
  • अभिलक्ष्य नमुनानिवड 
RANDOM WORD

Did you know?

जुळी मुले झाली असतां शांति करावी काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.