मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|प्रकार १|
शिख्यादि देवता स्थापनम्

शिख्यादि देवता स्थापनम्

वास्तु्शांती म्हणजे वास्तु उभारताना यजमानाच्या हातून विविध चुका होतात किंवा दोष घडतात, त्यांची शांती. वास्तुपुरुषाची शांती नव्हे.


विधी - १३

शिख्यादि वास्तुपीठ देवता स्थापनम्

ईशान्य कोनातील पहिल्या क्रमांकाच्या सुपारीवर अक्षता वाहून

शिखिने नमः ।

असे नाम मंत्राने आवाहन करून स्थापना करावी. याच प्रमाणे सर्व देवतांचे नाममंत्राने आवाहन करावे.

१. शिखिने नमः । शिखिनं आवाहयामि ।

२. पर्जन्याय नमः । पर्जन्यं आवाहयामि ।

३. जयंताय नमः । जयंतं आवाहयामि ।

४. कुलिशायुधाय नमः । कुलिशायुधं आवाहयामि ।

५. सूर्याय नमः । सूर्यं आवाहयामि ।

६. सत्याय नमः । सत्यं आवाहयामि ।

७. भशाय नमः । भृशं आवाहयामि ।

८. आकाशाय नमः । आकाशं आवाहयामि ।

९. वायवे नमः । वायुं आवाहयामि ।

१०. पूष्णे नमः । पूषणं आवाहयामि ।

११. वितथाय नमः । वितथं आवाहयामि ।

१२. गृहक्षताय नमः । गृहक्षतं आवाहयामि ।

१३. यमाय नमः । यमं आवाहयामि ।

१४. गंधर्वाय नमः । गंधर्वं आवाहयामि ।

१५. भृंगराजाय नमः । भृंगराजं आवाहयामि ।

१६. मृगाय नमः । मृगं आवाहयामि ।

१७. पितृभ्यो नमः । पितृन् आवाहयामि ।

१८. दौवारिकाय नमः । दौवारिकं आवाहयामि ।

१९. सुग्रीवाय नमः । सुग्रीवं आवाहयामि ।

२०. पुष्पदंताय नमः । पुष्पदंतं आवाहयामि ।

२१. जलाधिपाय नमः । जलाधिपं आवाहयामि ।

२२. असुराय नमः । असुरं आवाहयामि ।

२३. शोषाय नमः । शोषं आवाहयामि ।

२४. पापाय नमः । पापं आवाहयामि ।

२५. रोगाय नमः । रोगं आवाहयामि ।

२६. अहिर्बुध्न्याय नमः । अहिर्बुध्न्यं आवाहयामि ।

२७. मुख्याय नमः । मुख्यं आवाहयामि ।

२८. भल्लाटाय नमः । भल्लाटं आवाहयामि ।

२९. सोमाय नमः । सोमं आवाहयामि ।

३०. सर्पाय नमः । सर्पं आवाहयामि ।

३१. अदितये नमः । अदितिं आवाहयामि ।

३२. दितये नमः । दितिं आवाहयामि ।

३३. आपाय नमः । अपः आवाहयामि ।

३४. सावित्राय नमः । सावित्रं आवाहयामि ।

३५. जयाय नमः । जयां आवाहयामि ।

३६. रुद्राय नमः । रुद्रं आवाहयामि ।

३७. अर्यम्णे नमः । अर्यमणं आवाहयामि ।

३८. सवित्रे नमः । सवितारं आवाहयामि ।

३९. विवस्वते नमः । विवस्वतं आवाहयामि ।

४०. विबुधाधिपाय नमः । विबुधाधिपं आवाहयामि ।

४१. मित्राय नमः । मित्रं आवाहयामि ।

४२. राजयक्ष्मणे नमः । राजयक्ष्माणं आवाहयामि ।

४३. पृथ्विधराय नमः । पृथ्विधरं आवाहयामि ।

४४. आपवत्साय नमः । आपवत्सं आवाहयामि ।

४५. ब्रह्मणे नमः । ब्रह्माणं आवाहयामि. वास्तोष्पतये नमः । वास्तोष्पतिं आवाहयामि ।

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP