मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|प्रकार १|
रेखा करणम्

रेखा करणम्

वास्तु्शांती म्हणजे वास्तु उभारताना यजमानाच्या हातून विविध चुका होतात किंवा दोष घडतात, त्यांची शांती. वास्तुपुरुषाची शांती नव्हे.


विधी - ११

रेखा करणम्

शिख्यादि देवतांचे जे वास्तुपीठ मांडलेले आहे त्यावर सोन्याच्या शलाकेने (तारेने) किंवा दर्भाने रेघा ओढणे यालाच रेखाकरण असे म्हणतात. या रेघा ओढताना पश्चिमेपासून सुरू करून पूर्वेकडे दहा उभ्या रेघा ओढाव्यात. त्यावेळी खालील देवतांची नावे घ्यावीत.

१. ईशान्यै नमः ।

२. यशोवत्यै नमः ।

३. कांतायै नमः ।

४. विशालायै नमः ।

५. प्राणवाहिन्यै नमः ।

६. सत्यायै नमः ।

७. सुमत्यै नमः ।

८. नंदायै नमः ।

९. सुभद्रायै नमः ।

१०. सुरथायै नमः ।

यानंतर दक्षिणेकडून उत्तरेकडे दोन दोन बोटांच्या अंतराने १० आडव्या रेखा ओढाव्यात. त्यावेळी खालील देवतांची नावे घ्यावीत. आकृती पहा.

११. हिरण्यायै नमः ।

१२. सुव्रतायै नमः ।

१३. लक्ष्म्यै नमः ।

१४. विभूत्यै नमः ।

१५. विमलायै नमः ।

१६. सत्यायै नमः ।

१७. सुमत्यै नमः ।

१८. बालायै नमः ।

१९. विशोकायै नमः ।

२०. इडायै नमः ।

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP