मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पाळणे|
बागुलबावा आला

बागुलबावा आला

बागुलबावा आला - Bagulbava

जो जो जो बाळा नको रडूं गोपाळा । दारी बागुलबाआ आला बागुलबावाचे रुप दिसे मनोहर ।

अंगावरी व्याघ्रांबर त्रिशूल डमरु शंख शोभे फणिवर । गळ्यामध्ये मनुष्यमुंडांचे हार ॥

मिशा पिंगट शिरी जटांचा भार । वरी वाहे झुळझुळ नीर ॥

भस्म सर्वांगी कंठ दिसतो नीळा । आरुढोनि नंदिवर आला ॥

जो जो ॥१॥

बागुलबावाचा ऎकुनि शब्द कानी । तेव्हा रडे चक्रपाणीं ॥

मातेसी म्हणॆ चल बाहेर घेवोनी । दाखवी बागुल नयनी ॥

नको छंद घेऊ उभा राहे गोपाला । मी भिक्षा वाढिते त्याला ॥ जो जो ॥२॥

म्हणे नंदाला घ्या याला क्षणभरी । मी भिक्षा वाढिते वेगी ॥

मोत्ये पोवळ्यांनी भरुनी । गेली द्वाराबाहेरी घेउनी ॥

घ्या घ्या बायांनो नका करु उशीर । माझे बाळ भितरें फार ॥

नव्या नवसांनी एवढाचिं पुत्र आम्हांला । तो मोठ्या दैवे लाभला ॥

बाळ आहे कसे आहे सर्वां माहीत । दिसे जगावरी नाईक ॥

मी बाळाचा शब्द ऎकुनि कानी । त्वरे आलो मी धांवोनी ॥

पहावे बाळाला इच्छा माझे मनी । त्वरें आलो मी धांवोनी ॥

अहा नारायणा हरिसेवेमधी गुंतलो । मी अनंत नमितों त्याला ॥

जो जो ॥३॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP