मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पाळणे|
निर्गुणाचा पाळणा

निर्गुणाचा पाळणा

निर्गुणाचा पाळणा - Nirguna Palana

सुतार निर्गुणिचे तुजसाठीं आणविले । पाळणे रंगित बनविले ॥

चहुं बाजुंना चिमण्या मोर बसवीले । पाळण्यांत बाळ निजविले ॥

निज निज बाळा रे झोंके देतां हात दुखला । गाणे गाता कंठ हा सुकला ॥

जाई जुई चमेली पुष्पांनी पाळणा गुंफिला । न जाणो खडा बाळाला रुतला ॥१॥

केव्हाची मी हालविते न सुचे कामधाम आणि धंदा । निज रे बाळा गोविंदा ॥

रडे एकचि हा हरि मोठा बाजिंदा । कोणी घ्या मनमोहन मुकुंदा ।

काय सांगु सखे झाले बाळ मसि यंदा । घेत अलाबला या तीनदा।

घ्या घ्या बायांनो पाळण्यात हरि मुतला । न जाणो खडा बाळला रुतला ॥२॥

कोणॆ पापिणीची दृष्ट लागली ग बाई । बाळ अगदिंच स्तन घेत नाही ॥

काय सांगू सखे उपाय करु तरी काई । नेत्र झाकले उघडित नाही ॥

जिव झुरतो हा दु:खी बाळाचे पायी । कोठेचि मन लागत नाही ॥

कोण सवतीने भरला भिलावा उतला । न जाणॊ खडा बाळला रुतला ॥३॥

रुप बाळाचे काय सांगू तुजपाशी । जसे भानु आले उदयासी ॥

अहा रे भगवंता घडले काय अशा पुळ्यासी । तुझी कळा न कळे कोणासी ॥

जीव ध्यातो रे ध्यातो सदा तुजपाशी । चला वेगें वैकुंठासी ॥

मनि गडबडला जीव सेवेमधी गुन्तला । न जाणॊ खडा बाळाला रुतला ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 09, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP