मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पाळणे|
मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...

कृष्णाचा पाळणा - मथुरेमध्ये अवतार धरिला । ...

कृष्णाचा पाळणा Krishna Palana

मथुरेमध्ये अवतार धरिला । कृष्ण देवकीच्या गर्भासी आला ।

तोडून बेड्या बंद सोडिला । चरणांच्या प्रतापे मार्ग दाविला ॥

जो बाळा जो ॥१॥

गोकुळामध्ये श्रीकृष्ण आला । नंदाच्या घरी आनंद झाला ।

गुढ्या तोरणॆ शिखरी बांधिती । कुसुमांचे हार देव वर्षती ॥

जो बाळा जो ॥२॥

तिसर्‍या दिवशी वाजे वाजंत्री । तासे नौबती उत्सव करिती ।

सर्वांच्या मुखी कृष्ण हा शब्द । त्याचे छंदाने नाचे गोविंद ॥

जो बाळा जो ॥३॥

चवथ्या दिवशी चौकी । बाळबाळंतिणीची न्हाणी होती ।

निंबे डाळिंबे नारळ आणिती । सख्या मिळोनी दृष्ट काढिती ॥

जो बाळा जो ॥४॥

पाचव्या दिवशी पाटापूजन । बांधिला फुलवरा वाक्या तोरण ।

सरी बिंदली आंगडे पैरण । खिरी भरल्या ताटे ठेविली वाढून ॥

जो बाळा जो ॥५॥

सहाव्या दिवशी सटवी पूजन । हळदीकुंकवाची देताती वाणं ।

एकमेकीसी सखया होऊन । पानसुपार्‍या खोबरे वाटून ॥

जो बाळा जो ॥६॥

सातव्या दिवशी सटवीचा फेरा । गोपां बाळंतीण आवरुन धरा ।

सांजच्या प्रहरी अंगारा करा । गाई वासरा मुला लेकरा ॥

जो बाळा जो ॥७॥

आठव्या दिवशी आठवी चौकी । गोपा बाळंतीण नवतीस न्हाती ।

सखया मिळोनी जागरण करिती । कृष्णाच्या लीला आनंदे गाती ॥

जो बाळा जो ॥८॥

नवव्या दिवशी नवस केला । खेळणॆ वाहीन तुजला ।

रत्‍नजडीत पालख सजला । वरती श्रीकृष्ण मोदे पहुडला ॥

जो बाळा जो ॥९॥

दहाव्या दिवशी दहावी चौकी । न्हाणी बोळवून सारवल्या भिंती ।

मूठभरल्या ओट्या दिधल्या लावूनी । देव स्वर्गीचे पुष्पे वर्षूनी ॥

जो बाळा जो ॥१०॥

अकराव्या दिवशी अकरावी चौकी । यशोदा बसली मंचकावरती ।

नयनाच्या कोरी काजळ भरी । वाळ्यांचा नाद उमटे मंदिरी ॥

जो बाळा जो ॥११॥

बाराव्या दिवशी बारसे येती । परोपरी पक्कान्ने समये करिती ।

लाडू मोदक पंखा वारिती । खीर भरल्या वाट्या साखर मिळविती ॥

जो बाळा जो ॥१२॥

तेराव्या दिवशी तेरावी चौकी । बारीक जुने नेसूनि येती ।

मोर गर्जती चौखंडा वरती । गाई वासरे मोदे हंबरती ॥

जो बाळा जो ॥१३॥

चवदाव्या दिवशी चवदावी चौकी । नंदी महादेव परतुनी येती ।

बाळ श्रीकृष्ण दर्शने मागती । गोपांचे मीठ बळीराम घेती ॥

जो बाळा जो ॥१४॥

पंधराव्या दिवशी पंधरावी चौकी । नगरीच्या नारी मिळुनी येती ।

पाळण्यामध्ये देव मुरारी । नाव ठेविले श्रीकृष्ण हरी ॥

जो बाळा जो ॥१५॥

सोळाव्या दिवशी सोहळा केला । गोपी गवळणीने कृष्ण आळवीला ।

त्यांच्या हृदयी आनंद झाला । एका जनार्दनी पाळणा गाईला ॥

जो बाळा जो ॥१६॥

N/A

Last Updated : December 09, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP