TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पाळणे|
बाळाराजाचा पाळणा

बाळाराजाचा पाळणा

बाळाराजाचा पाळणा Balraja Palana

बाळाराजाचा पाळणा

बाळा जो जो रे । झोप घेई आता ! माझ्या सोनुल्या गोष्ट मी सार्‍या ।

कथिल्या तुला, जो.॥१॥

झोपला राघु । झोपली मैना । झोप घेई रे । माझ्या नंदना जो. ॥२॥

झोपले इवले । पानांचे बाळ । नको वाजवू । तुझ हा चाळ, जो. ॥३॥

वारा गातो बघ । तुजला अंगाई । म्हणतो हळूच । करी गाई गाई, जो. ॥४॥

इवलासा हत्ती झोपला कसा । आणिक डोळे । मिटतो ससा , जो ॥५॥

खेळणी तुझी । सारी झोपली । निद्रेच्या राज्या । दंग जाहली, जो.॥६॥

चांदोमामा बघ । वर झोपला । स्वप्न पाळणा हळू हलला , जो. ॥७॥

कितीक पर्‍या । नेतील तुला । दावतील त्या सुख सोहळा , जो.॥८॥

गातिल आणि सुरेख गाणी । बाळा हा माझ्या । घेई ऎकुनी, जो.॥९॥

झोपली धरणी । निळ आकाश माझ्या सोनुल्या । निज तू शांत, जो.॥१०॥

झोपले बाळ । मिटे पापणी । ठेव सुखी देवा । हीच विनवणी, जो.॥११॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-28T22:18:24.4570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

stolon graft

  • Bot. भूस्तरी कलम 
RANDOM WORD

Did you know?

गंध का लावावे ? अधिक माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site